Wydłużone terminy na sprawozdanie finansowe i CIT-8

Ważne informacje dla przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych.

Wczoraj późnym wieczorem, minister finansów wydał rozporządzenie, które przedłuża terminy sprawozdawcze. Podmioty sporządzające sprawozdanie finansowe (czyli m.in. większość organizacji pozarządowych) dla których rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, mają czas na sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego do końca czerwca.

Czas na zatwierdzenie sprawozdania finansowego został przesunięty do końca września.

Przeczytaj więcej:
Opublikowano rozporządzenie przesuwające terminy sprawozdań finansowych

Dodatkowo wydłużono terminy dotyczące złożenia deklaracji CIT-8.

Dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, które co najmniej 80% wszystkich przychodów uzyskują z tytułu działalności pożytku publicznego, termin wydłużono do 31 lipca 2020 r.

Dla wszystkich pozostałych podatników, termin wydłużono do 31 maja 2020 r.

Przeczytaj więcej:
CIT-8. Termin przesunięty – to już pewne. Opublikowano rozporządzenie

Bądźmy w kontakcie!