Działaj Lokalnie wspiera przeciwdziałanie skutkom epidemii

Rusza konkurs Działaj Lokalnie – w tym roku skoncentrowany na najważniejszym celu, jakim jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii koronawirusa. Właśnie na ten cel organizacje pozarządowe i grupy nieformalne będą mogły pozyskać grant do 6 tys. zł.

Program „Działaj Lokalnie” od 20 lat służy aktywizowaniu i pobudzeniu do działania mieszkańców wsi i małych miejscowości, jednoczących się wokół inicjatyw obywatelskich. Jest to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Jak co roku na wiosnę Fundacja na rzecz Collegium Polonicum, która jest operatorem programu DL na naszym terenie, ogłasza konkurs, w którym można pozyskać do 6 tys. zł na realizację projektów, służących zaspokajaniu potrzeb lokalnych społeczności. Jednak tegoroczny konkurs będzie inny – tak jak inne są wyzwania, z którymi się obecnie mierzymy.

Walka z epidemią i jej skutkami

Głównym priorytetem tegorocznego konkursu jest wspieranie działań, nakierowanych na walkę z epidemią koronawirusa i przeciwdziałanie jej negatywnym skutkom.

Co to oznacza? Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą starać się o granty na takie działania jak np.  szycie maseczek, czy zaopatrywanie, osób starszych w produkty żywnościowe. Natomiast przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii może dotyczyć różnych obszarów, np. edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej. Może też wynikać z pojawiających się problemów takich jak między innymi: bezrobocie, ubóstwo, wykluczenie społeczne, izolacja społeczna.

Kto może wystartować w konkursie DL?

To się nie zmieniło. Jak co roku Fundacja na rzecz Collegium Polonicum zaprasza do udziału organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, które mają swoją siedzibę oraz planują prowadzić działania w gminach: Słubice, Górzyca, Cybinka Rzepin, Krosno Odrzańskie, Gubin, Dąbie, Maszewo, Bobrowice, Bytnica, Kostrzyn nad Odrą, Witnica oraz Słońsk.

Wnioski mogą składać:

– organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (np. fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), z wyłączeniem: Lokalnych Grup Działania, Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych, związków stowarzyszeń, fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, stowarzyszeń samorządów lokalnych,

– zarejestrowane w ewidencji prowadzonej przez starostę stowarzyszenia zwykłe,

– oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,

– grupy nieformalne (w tym stowarzyszenia zwykłe niezarejestrowane, oddziały terenowe organizacji nieposiadające osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa,

– grupy nieformalne, występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie.

Najważniejsze zasady

Działania w ramach projektów muszą być planowane na okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy. Harmonogram konkursu powinien być zaplanowany w okresie: nie wcześniej niż 1 lipca 2020 r.  i nie później niż do 31 grudnia 2020 r.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu ze środków programu Działaj Lokalnie  to 6 tys. zł. Do niej ubiegający się o grant musi dołożyć wkład własny w wysokości minimum 25 proc. wartości dotacji (5 proc. w postaci finansowej, pozostałe 20 proc. w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy).

Wnioski można składać do 31 maja 2020 roku wyłącznie drogą elektroniczną: http://system.dzialajlokalnie.pl/

Potrzebujesz pomocy?

W tym roku niestety nie odbędą się szkolenia i spotkania poświęcone konkursowi.

Zapraszamy jednak i zachęcamy do kontaktu z koordynatorem Ośrodka Działaj Lokalnie Martą Stachowską: tel. tel. 603 112 487, e-mail: m.stachowska@fundacjacp.org, a także poprzez FB Fundacji na rzecz Collegium Polonicum.

ZOBACZ REGULAMIN

ZOBACZ WNIOSEK

Bądźmy w kontakcie!