VI Słubickie Forum Organizacji Pozarządowych

Już po raz szósty przedstawicieli fundacji, stowarzyszeń i lokalnych społeczników, mamy przyjemność zaprosić na Słubickie Forum Organizacji Pozarządowych. W tym roku spotykamy się 25 października o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Collegium Polonicum w Słubicach.

Odbywające się co roku forum jest miejscem spotkania się organizacji pozarządowych oraz osób pracujących na ich rzecz, okazją do wymiany doświadczeń, omówienia aktualnych problemów lokalnego sektora pozarządowego oraz korzystania z wiedzy i doświadczenia zaproszonych gości.

W programie tegorocznego forum przewidziano m.in. rozmowy dotyczące społecznie odpowiedzialnego biznesu czy też działań lokalnych. Podczas forum przeprowadzone zostaną konsultacje Programu współpracy gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi. Podsumowana zostanie kolejna edycja programu grantowego Działaj Lokalnie. Kolejnym ważnym punktem programu będzie ekonomia społeczna. Osoby zainteresowane spółdzielczością socjalną i przedsiębiorczością społeczną będą mogły skorzystać z wiedzy i doświadczenia doradców oraz animatorów Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze.

Gośćmi specjalnymi będą Ewa Gałka – współzałożycielka oraz prezeska Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, przewodnicząca Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Damian Dec – działacz lokalny, prezes Fundacji Wspierania Rozwoju Lokalnego „Moja Przestrzeń” oraz trener w Akademii Liderów Lokalnych.

Aby wziąć udział w forum należy zgłosić się mailowo: sektor3@fundacjacp.org lub telefonicznie pod numerami: 884 309 488 lub 61 82 96 791 (w godz. 8.00 – 16.00).
Termin zgłoszeń upływa 20 października.
Ze względów organizacyjnych, jedna organizacja może zgłosić maksymalnie 4 uczestników.

Termin: 25.10.2017r. godz. 17.00
Miejsce: sala konferencyjna Collegium Polonicum

Program IV Słubickiego Forum Organizacji Pozarządowych (PDF)

Organizatorzy:
Sektor 3 Słubice, Fundacja na rzecz Collegium Polonicum, Urząd Miejski w Słubicach, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze i Ośrodek Działaj Lokalnie w Słubicach.

Patroni medialni:
portal Slubice24.pl i telewizja HTS Słubice.

Bądźmy w kontakcie!