Konsultacje trybu powoływania i działania Rady Działalności Pożytku Publicznego WL

Lubuskie organizacje pozarządowe zachęcamy do udziału w konsultacjach projektów regulacji określających tryb powoływania oraz trybu działania RDPPWL. Konsultacje trwają do 15 września 2015 r.

Konsultowane dokumenty zostały wypracowane przez członków RDPPWL II kadencji. Bazują one na doświadczeniach funkcjowania Rady obecnej i poprzedniej kadencji, jak również są efektem wdrożenia Standardów Rad Działalności Pożytku Publicznego.

Konsultacjom poddawane są projekty dwóch regulaminów. Regulamin trybu powoływania członków RDPPWL wraz z załącznikami oraz Regulamin organizacji i trybu działania RDPPWL.

W stosunku do obowiązujących regulacji proponowane zmiany obejmują m.in.:

– przystępowanie do procedury wyłaniania kandydatów do Rady spośród przedstawicieli III sektora nie później niż 90 dni przed upływem kadencji ustępującej Rady,
– dookreślenie treść ogłoszenia o naborze kandydatów i przyjęto formę elektronicznego zgłaszania kandydatów i głosowania,
– zwiększenie ilość wymaganych rekomendacji od oragnizacji pozarządowych z 3 do 5,
– ograniczenie ilość zgłoszeń kandydatów przez jedną organizację, maksymalnie do dwóch osób w różnych obszarach,
– wydłużenie czasu głosowania na kandydatów do Rady z 14 na 30 dni,
– ograniczenie ilości głosów do dyspozycji danej organizacji z 11 do 3,
– dookreślenie sposobu uzupełniania członków Rady ze strony sektora pozarządowego.

Dokumenty do pobrania:

1) projekt uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie określenia trybu powoływania oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego,
2) Załącznik nr 1 do uchwały – Regulamin trybu powoływania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego,
3) Załacznik nr 2 do uchwały – Regulamin organizacji i trybu działaniaRady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego,
4) Karta zgłoszenia kandydata na członka do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego,
5) Imienna rekomendacja dla kandydata na członka do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego,
6) Oświadczenia kandydata,
7) Karta do głosowania na kandydata na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego.

Termin konsultacji: do dnia 15 września 2015 r.

Forma konsultacji:
1) konsultacje pisemne – opinie do projektu uchwały w sprawie określenia trybu powoływania oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego należy składać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na adres:
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra lub w Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wlkp.;

2) drogą elektroniczną – na adres: sekretariat.ds@lubuskie.pl.

Bądźmy w kontakcie!