Konsultacje nowych funduszy norweskich

Rozpoczęły się konsultacje wykorzystania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w okresie 2014-2021. W Polsce w szczególny sposób będzie konsultowany priorytet 15, którego cel określono jako: Wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego i aktywności obywatelskiej, upodmiotawianie grup słabszych i wrażliwych społecznie. Konsultacje trwają do 8 lipca.

Konsultacje, do których zaprasza Punkt koordynacyjny Strategicznej Mapy Drogowej Rozwoju Sektora Obywatelskiego w Polsce, poświęcone są priorytetowy 15. Jego cel został określony jako: Wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego i aktywności obywatelskiej, upodmiotawianie grup słabszych i wrażliwych społecznie. W naszych konsultacjach skupiamy się wyłącznie na potrzebach i wyzwaniach związanych z realizacją tego celu w Polsce.

W jego ramach proponowane są następujące obszary wsparcia:

1. Demokracja, aktywni obywatele, dobre rządzenie, przejrzystość
2. Prawa człowieka, prawa mniejszości, przeciwdziałanie dyskryminacji, w tym zwalczanie rasizmu i ksenofobii
3. Sprawiedliwość społeczna i włączanie grup słabszych i wrażliwych społecznie
4. Równość płci i zwalczanie przemocy ze względu na płeć
5. Ochrona środowiska i zmiany klimatu

Plan konsultacji jest następujący:

Można wypowiedzieć się pisemnie na temat dokumentu określającego obszary wsparcia Funduszu dla organizacji pozarządowych na kilka sposobów:

komentować go w serwisie MamZdanie – format wypowiedzi jest otwarty wymagana jest jednak rejestracja w serwisie i zgodnie z jego regulaminem wypowiedzi nie mogą być anonimowe (link do mam zdanie)

wypełnić ankietę on-line – jej znaczna część jest polskojęzyczną wersją kwestionariusza zamieszczonego na stronie, używanego w konsultacjach organizowanych przez Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli, ale pytamy także o preferencje dot. sposobu organizacji.

Uwagi należy zgłaszać do 1 lipca. Zostaną one opracowane i przedstawione na spotkaniu, które odbędzie się w Warszawie 5 lipca.

Publiczne konsultacje wszystkich priorytetów Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w okresie 2014-2021 trwają do 8 lipca. Udział w nich można wziąć odwiedzając stronę: http://eeagrants.org/Who-we-are/How-we-work/Public-consultation-on-the-draft-priorities-for-the-EEA-and-Norway-Grants-2014-2021

Wszystkie opublikowane tam informacje zawarte są w języku angielskim.

Więcej informacji o konsultacjach Priorytetu 15 można znaleźć pod adresem: http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/1921843.html

Bądźmy w kontakcie!