tel. 884 309 488, 603 112 487 sekretariat@fundacjacp.org
10.08.2015 | Organizacje pozarządowe

21 sierpnia w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, odbędzie się II posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020.

Tego dnia komitet podejmie uchwały zmieniające kryteria wyboru projektów w działaniach finansowanych z EFS, jak również kryteria formalne i merytoryczno-horyzontalne wszystkich osi priorytetowych współfinansowanych z EFRR.

Dodatkowo w planie posiedzenia znalazły się uchwały w sprawie przyjęcia kryteriów oceny strategicznej projektów dla ZIT MOF Gorzowa Wlkp. i ZIT MOF Zielonej Góry.

Oprócz tego członkowie komitetu zostaną zapoznani ze zmianami w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-L2020 oraz stan wypełnienia warunkowości ex-ante.

Reprezentant organizacji pozarządowych w Komitecie Monitorującym – Adam Szulczewski – do 19 sierpnia czeka na uwagi do materiałów przygotowanych na posiedzenie. Uwagi można przesyłać na adres e-mail: a.szulczewski@fundacjacp.org.

Adam Szulczewski, członek KM RPO-Lubuskie 2020, Fundacja na rzecz Collegium Polonicum

Załączniki:

-->

Skontaktuj się z nami

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice
(budynek CP, II piętro pok. 208)

Godziny otwarcia: poniedziałek - czwartek 8.00 - 16.00
piątek 8:00 - 15:00
tel. 884 309 488, 603 112 487
sekretariat@fundacjacp.org

NIP:598-15-31-052 | REGON: 211249064

Polecamy