Stypendia Pomostowe na rozpoczęcie studiów

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum uczestniczy w realizacji  XIV edycji programu Stypendiów Pomostowych prowadzonego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości. Współfinansujemy stypendia na pierwszy rok studiów dla młodych zdolnych osób pochodzących z małych miejscowości i z rodzin o trudnej sytuacji materialnej. O naszą rekomendację przyszli studenci mogą starać się do 31 lipca 2015 r.

Stypendium wynosi 5000 zł wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.

Aby ubiegać się o stypendium, musisz:

 • ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2015 r. i być maturzystą z 2015 roku,
 • zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych ,
 • pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców na terenie woj. lubuskiego.
  Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
 • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1.225 zł netto, lub 1.400 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując Algorytm 

Wszystkie powyższe warunki muszą zostać spełnione łącznie, a dodatkowo wymagana jest rekomendacja Fundacji na rzecz Collegium Polonicum.

NAJPIERW MUSISZ UZYSKAĆ REKOMENDACJĘ FUNDACJI NA RZECZ COLLEGIUM POLONICUM.

ABY UZYSKAĆ REKOMENDACJĘ Fundacji na rzecz Collegium Polonicum:

należy do 31.07.2015 r. do g. 15:00 dostarczyć (osobiście lub pocztą) do siedziby Fundacji (ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice,  biblioteka CP I piętro) wniosek o udzielenie rekomendacji  wraz z kserokopią świadectwa dojrzałości oraz oświadczeniem o sytuacji finansowej rodziny  (wysokość dochodów oraz ilość członków rodziny).

Do 05.08.2015r. Fundacja powoła komisję ds. udzielenia rekomendacji i opublikuje listę 5 osób, które taką rekomendację otrzymają. Ranking rekomendowanych osób zostanie stworzony na podstawie osiągniętego wyniku egzaminu maturalnego, a w drugiej kolejności wysokości dochodów rodziny. Rekomendowane  osoby będą mogły wypełnić formularz online na stronie stypendia-pomostowe.pl

PO OTRZYMANIU REKOMENDACJI MOŻESZ WYPEŁNIĆ FORMULARZ ONLINE:

Formularz online będzie aktywny od 1 lipca 2015r. do 17 sierpnia 2015r. – wniosek online

Przed przystąpieniem do składania wniosku on-line zapoznaj się z REGULAMINEM , a następnie przygotuj dokumenty, które będą potrzebne do prawidłowego wypełnienia wniosku:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości,
 • zaświadczenie o przyjęciu na studia,
 • dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów Twojej rodziny w czerwcu 2015 r.,
 • dokument potwierdzający otrzymanie rekomendacji organizacji lokalnej. (informacja drogą elektroniczną o otrzymanej rekomendacji)

Termin składania wniosku on-line upływa 17 sierpnia 2015r. o godz. 16.00

PRZYNIEŚ (doślij) NAM WYDRUKOWANY FORMULARZ WRAZ Z WYMIENIONYMI WYŻEJ DOKUMENTAMI.

Wydrukowany z systemu wniosek, należy podpisać i wraz z wyżej wymienionymi dokumentami (oprócz dokumentu potwierdzającego otrzymanie rekomendacji) złożyć w siedzibie organizacji lokalnej, która rekomenduje Ciebie do Programu, w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2015r.

Ogłoszenie listy stypendystów nastąpi 05.10.2015

Pytania prosimy kierować do Fundacji na rzecz Collegium Polonicum:

Martyna Szymborska- m.szymborska@fundacjacp.org , tel: 95 759 24 44

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Edukacja
Bądźmy w kontakcie!