Rada, Zarząd i Zespół

Jesteśmy zespołem pełnym pasji, dynamicznym i profesjonalnym. Każdy z nas posiada niepowtarzalną wiedzę, ma zgromadzony zasób różnorodnych doświadczeń. Potrafimy skutecznie pozyskiwać środki, sprawnie zarządzać projektami i funduszami ze źródeł regionalnych, krajowych oraz międzynarodowych.

Uzupełniamy się – każdy z nas posiada inny zestaw cech charakteru i umiejętności, różne mamy pasje i specjalizacje. W pracy możemy wykorzystywać nasze mocne strony, przekuwając je na sukces organizacji. Generujemy i realizujemy pomysły. Wszyscy jesteśmy autorami inicjatyw, które podejmujemy. Czujemy się współodpowiedzialni za naszą Fundację i nasze najbliższe otoczenie. Staramy się zarażać innych takim myśleniem.

Nasz zespół charakteryzuje niski poziom hierarchizacji i ponadprzeciętny poziom motywacji do realizowania zadań. Jesteśmy grupą ekspertów-pasjonatów, którzy nie potrzebują ponaglań „szefa”, żeby realizować kolejne zadania. Nasza motywacja do pracy jest często naszą wewnętrzną energią do życia – nie karmi się finansami, czy poleceniami służbowymi. Wszyscy czujemy się współodpowiedzialni za nasze miejsce pracy, kreujemy pomysły i pozyskujemy na nie środki finansowe. Wszyscy jesteśmy autorami tego, co dzieje się w Fundacji na rzecz Collegium Polonicum.

Nad pracami Zarządu nadzór sprawuje Rada Fundacji w składzie:

          JM Rektor prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska – rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Prof. Dr. Julia von Blumenthal – prezydent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina

Prof. dr hab. Tadeusz Wallas – prorektor ds. kadr i rozwoju UAM

Prof. UAM dr hab. Magdalena Musiał-Karg – prodziekan ds. badań i rozwoju Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

dr Ryszard Bodziacki – burmistrz Słubic w latach 1991–1997 oraz w latach 2002 – 2010

Kazimiera Jakubowska – wieloletnia Przewodnicząca Rady Powiatu Słubickiego

Agnieszka Palacz – kwestor UAM

Zarząd Fundacji na rzecz Collegium Polonicum

Magdalena Tokarska (prezes zarządu), Karolina Dreszer-Smalec, prof. UAM dr hab. Grzegorz Podruczny, Anna Serba, Adam Szulczewski

Zespół Fundacji:

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Bądźmy w kontakcie!