Sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowe

Poniżej prezentujemy sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowe Fundacji na rzecz Collegium Polonicum za poszczególne lata oraz załączamy raporty za badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta.

roksprawozdanie merytorycznesprawozdanie finansoweopinia audytora
2006spraw_meryt_06
2007spraw_meryt_07
2008spraw_fin_2008
2009spraw_meryt_09spraw_fin_2009
2010spraw_meryt_10
2011spraw_meryt_11
2012spraw_meryt_12
2013spraw_meryt_13spraw_fin_2013
2014spraw_meryt_14spraw_fin_14
2015spraw_meryt_15spraw_fin_2015audyt_2015
2016spraw_meryt_16spraw_fin_2016
2017spraw_fin_2017
2018spraw_meryt_2018spraw_fin_2018
2019
Bądźmy w kontakcie!