Aktualności

V Nowosolskie Forum Organizacji Pozarządowych
11 września, 2023

V Nowosolskie Forum Organizacji Pozarządowych

Już po raz piąty społecznicy i przedstawiciele nowosolskich organizacji pozarządowych spotkają się podczas Nowosolskiego Forum Organizacji Pozarządowych. Wydarzenie to okazja do wspólnego spotkania się i porozmawiania o sprawach ważnych dla przedstawicieli lokalnych fundacji, stowarzyszeń czy klubów sportowych. W tym roku forum skupione jest wokół wyzwań społecznych stojących przed Nową Solą. Podczas czterech równoległych sesji stolikowych porozmawiamy o aktywności społecznych młodych oraz starszych nowosolan i nowosolanek. Dotkniemy ważnego tematu wypalenia wśród działaczy i aktywistów społecznych oraz wyzwań związanych z zastępowalnością liderów w organizacjach pozarządowych. Na koniec, porozmawiamy wspólnie o tym jak dalej rozwijać współpracę pomiędzy NGO a samorządem lokalnym. Jak zawsze zaprosiliśmy interesujących specjalistów i ekspertów w swoich dziedzinach. Podczas forum swoją wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami i uczestniczkami podzielą się m.in.: dr Anna Mielczarek-Żejmo (Fundacja Partycypacja), dr Marta Trawińska (change.lab), Hanna Achremowicz (Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej), Alicja Gawinek (Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych), Wanda Świdzińska (nowosolanki.pl) oraz Agata Fogel (Fundacja na rzecz Collegium Polonicum). Wydarzenie otworzy Prezydent Miasta Nowa Sól Jacek Milewski. V Nowosolskie Forum Organizacji Pozarządowych jest organizowane w ramach projektu „Nowa Sól na społecznej fali” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Program V Nowosolskiego Forum Organizacji Pozarządowych – 23 września (sobota), godz. 11.00 – 16.00: 1️⃣0️⃣.3️⃣0️⃣ Rejestracja uczestników1️⃣1️⃣.0️⃣0️⃣ Inauguracja otwarcia, przywitanie zaproszonych gości, zapoznanie uczestników z celem Forum🔹Przywitanie – Prezydent Miasta Nowa Sól Jacek Milewski🔹Prezentacja realizacji działań w ramach projektu „Nowa Sól na społecznej fali” – Adam Szulczewski, Fundacja na rzecz Collegium Polonicum🔹Wyzwania społeczne Nowej Soli w perspektywie 2027 r. – dr Anna Mielczarek-Żejmo, Fundacja Partycypacja1️⃣2️⃣.1️⃣5️⃣ Przerwa kawowa1️⃣2️⃣.4️⃣5️⃣ Równoległe sesje stolikowe. Metoda world cafe🔹Stolik nr 1 (sala kawiarniana) – Aktywność społeczna seniorów: Wanda Świdzińska – nowosolanki.pl, Agata Fogel – Fundacja na rzecz Collegium Polonicum🔹Stolik nr 2 (sala taneczna) – Aktywność społeczna młodych: Hanna Achremowicz – Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej, Uniwersytet Wrocławski🔹Stolik nr 3 (sala drewniana) – Wypalenie społeczne i zastępowalność liderów w NGO: dr Marta Trawińska – change.lab🔹Sesja Plenarna (sala widowiskowa) – Współpraca czyli wspólna praca – rozwój współpracy NGO–JST: Alicja Gawinek – Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych1️⃣4️⃣.4️⃣5️⃣ Podsumowanie prac stolikowych🔹Zakończenie Forum1️⃣5️⃣.3️⃣0️⃣ Lunch

Aktywni Obywatele
Wyniki Działaj Lokalnie 2023
27 czerwca, 2023

Wyniki Działaj Lokalnie 2023

Z dużą satysfakcją ogłaszamy wyniki konkursu grantowego „Działaj Lokalnie”. Komisja konkursowa postanowiła dofinansować 10 wniosków. Łącznie przekażemy na Państwa działania 55 000.00 zł Lista rankingowa wniosków złożonych w ramach Programu „Działaj Lokalnie ” –> DO POBRANIA W pracach komisji udział wzięło 5 osób reprezentujących różne środowiska i różne lokalizacje województwa lubuskiego. Każda z tych osób miała za zadanie ocenić projekty pod kątem innowacyjności pomysłu, zaangażowania i współpracy mieszkańców w ich realizację, pożyteczności, trafności zdiagnozowanych problemów, na które odpowiadały projekty, czy też adekwatności zaproponowanych działań do celu jaki zamierzano osiągnąć. Do przyznania było maksymalnie 40 punktów. Każdy projekt oceniało dwóch ekspertów a wynik punktowy to średnia ich ocen. W ciągu najbliższego tygodnia skontaktujemy się z Państwem w sprawie podpisania umów o dofinansowanie.

Organizacje pozarządowe
Szkolenie dla reprezentantów NGO w Komitecie Monitorujący FEWL
22 czerwca, 2023

Szkolenie dla reprezentantów NGO w Komitecie Monitorujący FEWL

W dniu 22 czerwca 2023 r. przeprowadziliśmy szkolenie online dla przedstawicieli lubuskich organizacji pozarządowych zasiadających w Komitecie Monitorującym Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. Szkolenie przeprowadziła Iwona Janicka doświadczona reprezentantka organizacji pozarządowych w Komitetach monitorujących programy UE na poziomie krajowym i regionalnym w perspektywach finansowych 2014-2020 i 2021-2027. Z ramienia OFOP-u była odpowiedzialna za koordynowanie sieci OFOP ds. Partnerstwa i Funduszy Europejskich. Działania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Grant instytucjonalny
Nowa Sól: Konsultacje społeczne do Programu Aktywności Społecznej dla CAS
21 czerwca, 2023

Nowa Sól: Konsultacje społeczne do Programu Aktywności Społecznej dla CAS

17 czerwca 2023 r. podczas Święta Solan grupa robocza do spraw partycypacji społecznej wraz z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowej Soli prowadziła konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Nowej Soli. Konsultacje dotyczyły Programu Aktywności Społecznej dla CAS – Centrum Aktywności Społecznej Nowa Sól. W czasie konsultacji pytano mieszkańców m.in. o to czy wiedzą co to jest CAS, czy byli w CAS i korzystali z jego usług, zapytano o to czego brakuje w Nowej Soli. Mieszkańcy chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami i pomysłami na aktywność i integrację społeczności lokalnej w Nowej Soli. Gotowy projekt Programu Aktywności Społecznej dla Centrum Aktywności Społecznej poznamy w we wrześniu. Dokument będzie poddany jeszcze konsultacjom społecznym. Dziękujemy wszystkim uczestnikom konsultacji społecznych za poświęcenie nam swojego czasu oraz ciekawe podpowiedzi, uwagi co do działalności Centrum Aktywności Społecznej i jego rozwoju w zakresie spraw społecznych. Konsultacje zorganizowane zostały w ramach projektu „Nowa Sól na społecznej fali” realizowanego przez Gminę Nowa Sól – Miasto wspólnie z Fundacja na rzecz Collegium Polonicum. Projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Aktywni Obywatele
Biznes Wrażliwy Społecznie 2023
21 czerwca, 2023

Biznes Wrażliwy Społecznie 2023

Do 20 sierpnia czekamy na zgłoszenia firm z terenu województwa lubuskiego do udziału w konkursie Biznes Wrażliwy Społecznie. Już po raz szósty nagradzamy lubuskich przedsiębiorców, którzy realizują lub wspieają inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych. Biznesie, jeżeli oprócz swojej podstawowej działalności angażujesz się na rzecz społeczności lokalnej, współpracujesz ze szkołami, angażujesz pracowników, wspierasz organizacje pozarządowe, a być może realizujesz swoje własne programy społecznościowe to zgłoś swoje działania do konkursu Biznes Wrażliwy Społecznie. Celem konkursu jest zaprezentowanie dobrych praktyk firm z województwa lubuskiego, które realizują inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, w tym współpracują z podmiotami ekonomii społecznej (fundacjami, stowarzyszenia, spółdzielniami socjalnymi) tworząc WSPÓLNĄ WARTOŚĆ. Poprzez konkurs WYZWALAMY SPOŁECZNĄ ENERGIĘ BIZNESU i pozwalamy nawiązać relację biznesu z podmiotami społecznymi. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy do konkursu dostępny jest na stronie bws.fundacjacp.org Na Wasze zgłoszenia czekamy do 20 sierpnia! KONKURS BIZNES WRAŻLIWY SPOŁECZNIE – edycja 2023 (harmonogram): I ETAP – zgłaszanie działań przez lubuskie firmy (19.06.2023 – 20.08.2023) II ETAP – analiza formularzy przez pracowników Organizatora Konkursu + wywiad telefoniczny III ETAP – ocena merytoryczna zgłoszeń przez Kapitułę Konkursu/możliwość spotkań konsultacyjnych w przedsiębiorstwach IV ETAP – wybór laureatów konkursu i Gala Finałowa Konkurs Biznes Wrażliwy Społecznie organizuje Fundacja na rzecz Collegium Polonicum. Działania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Grant instytucjonalny
Nowa Sól: Podczas kolacji NGO rozmawialiśmy o Nowosolskim Forum NGO 2023
20 czerwca, 2023

Nowa Sól: Podczas kolacji NGO rozmawialiśmy o Nowosolskim Forum NGO 2023

Ponad 40 osób pojawiło się na kolejnej „Kolacji NGO”, która była okazją do dyskusji o programie tegorocznego Nowosolskiego Forum Organizacji Pozarządowych. Spotkanie odbyło się 19 czerwca br. w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowej Soli, gdzie działa Stowarzyszenie „Radość”. Zaczęliśmy w lutym, a jest już czerwiec i czwarta kolacja dla NGO stała się faktem! 😁 W gorące poniedziałkowe popołudnie frekwencja dopisała i spotkaliśmy się w 40 osób, by lepiej się poznawać i rozmawiać o tym, co można zrobić jeszcze lepiej na rzecz mieszkańców Nowej Soli 💛💙 To bardzo cieszy, że podczas naszych spotkań coraz więcej organizacji widzi wspólne mianowniki, a przestaje zwracać uwagę na różnice. Dialog podejmują zarówno organizacje pozarządowe, które działają w naszym mieście od kilkudziesięciu lat, jak i te które obchodziły niedawno swoje pierwsze czy piąte urodziny 😊 Zaczynają rodzić się pomysły na wspólne warsztaty czy wizyty studyjne. Doradztwo odbywa się na zasadzie wymiany dobrych praktyk i kontaktów – w sferze działań społecznych, kulturowych, turystycznych czy zdrowotnych. I pokładamy głęboką nadzieję w to, że jest to mocny fundament pod wieloletnią współpracę ❤ Nie obyło się także bez kontynuacji pilnych wątków – przedstawiciele grupy roboczej do spraw partycypacji przedłożyli nam wyniki z ankiet, w których pytali jak członkowie NGO wyobrażają sobie tegoroczne V Nowosolskie Forum Organizacji Pozarządowych, które planujemy zorganizować w sobotę 23 września. Będzie mocno praktycznie i pracowicie. Już dziś prosimy o zabukowanie tego terminu w swoich kalendarzach 📆 A teraz słowo o organizatorkach 🥰 tym razem gospodyniami kolacji były członkinie Stowarzyszenie „Radość”, na co dzień nauczycielki w SOSW w Nowej Soli 🙂 Podjęły nas po królewsku, a w dodatku przyszykowały niespodziankę – prawdziwie integracyjny taniec belgijka, który wprowadził mnóstwo radości i uśmiechów! 💃🕺 To było nie lada wyzwanie, powtórzyć kroki do przodu, do tyłu, w bok, a potem zmianę partnera, ale tak naprawdę liczyła się dobra zabawa! Za co bardzo serdecznie dziękujemy prezesce stowarzyszenia Małgorzacie Górnej oraz jej koleżankom, które dołożyły wszelkich starań, aby przygotować stołówkę na to spotkanie 🍇🥗🍰🫗 Teraz czas na odpoczynek i urlopy, ale po wakacjach wrócimy. Piąta kolacja – w innej formie, bo na powietrzu, odbędzie się 8 września w SPARK 🛴 Za kadry pełne życia i uśmiechów dziękujemy Karol Kolba – Fotoreporter 🤩 Grupa ds. partycypacji działa w ramach projektu „Nowa Sól na społecznej fali” realizowanego przez Gminę Nowa Sól – Miasto wspólnie z Fundacja na rzecz Collegium Polonicum. Projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Aktywni Obywatele
Podziękowania od Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
19 czerwca, 2023

Podziękowania od Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

12 czerwca Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych obchodziła 20-lecie istnienia. Z tej okazji prezeska Fundacji na rzecz Collegium Polonicum Magdalena Tokarska odebrała z rąk prezeski OFOP-u Karoliny Dreszer-Smalec podziękowania za dotychczasowy wkład naszej organizacji we współtworzenie federacji, zaangażowanie w kształtowanie trzeciego sektora i wspólne działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Fundacja na rzecz Collegium Polonicum jest organizacją członkowską Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych od 2012 r. Całemu zespołowi OFOP-u życzmy dalszych sukcesów w działaniach na rzecz organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Ogłoszenia
Posiedzenie Rady Fundacji na rzecz Collegium Polonicum – 15 czerwca 2023 r.
16 czerwca, 2023

Posiedzenie Rady Fundacji na rzecz Collegium Polonicum – 15 czerwca 2023 r.

15 czerwca 2023 r. w Collegium Polonicum odbyło się posiedzenie Rady Fundacji na rzecz Collegium Polonicum. Obradom przewodniczyła prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W posiedzeniu rady fundacji po raz pierwszy uczestniczył Prezydent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina prof. dr Eduard Mühle. W trakcie obrad członkowie rady zapoznali się ze sprawozdaniem merytorycznym oraz finansowym fundacji przedstawionymi przez zarząd pod przewodnictwem prezes Magdaleny Tokarskiej. Rada jednomyślnie zatwierdziłą oba dokumenty udzielając tym samym absolutorium zarządowi fundacji. Podczas obrad doszło również do zmian osobowych w składzie rady fundacji. W związku z rezygnacją z członkostwa w radzie złożoną z końcem maja br. przez prof. dr hab. Magdalena Musiał-Karg, rada podjęła decyzję o powołaniu do składu rady fundacji dra Krzysztofa Wojciechowskiego – jednego z założycieli FCP i wieloletniego dyrektora administracyjnego Collegium Polonicum. W trakcie posiedzenia rozmawiano również o pomysłach dotyczących nowych działań w zakresie wspierania Collegium Polonicum. Dyskutowano również o koncepcji nagrody mającej promować Collegium Polonicum. Udział w obradach rady – w roli gościa – wzięła również Dyrektor Collegium Polonicum Agnieszka Brończyk. Zarząd Fundacji na rzecz Collegium Polonicum składa serdecznie podziękowania Pani prof. dr hab. Magdalenie Musiał-Karg za dotychczasową pracę i wkład wniesiony w rozwój działalności fundacji. Udział w posiedzeniu rady wzięli członkowie i członkinie Rady Fundacji na rzecz Collegium Polonicum: prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, Rektor Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr Eduard Mühle, Prezydent Europa-Universität Viadrina prof. dr hab. Tadeusz Wallas, Prorektor ds. kadr i rozwoju, dr Bodziacki Ryszard, dr Krzysztof Wojciechowski. Zarząd FCP reprezentowali: Magdalena Tokarska, Karolina Dreszer-Smalec, Adam Szulczewski. Na zdjęciu od lewej: Adam Szulczewski, dr Krzysztof Wojciechowski, prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, prof. dr Eduard Mühle, Magdalena Tokarska, Karolina Dreszer-Smalec, dr Ryszard Bodziacki, Beata Małachowska, Natalia Domina, Agnieszka Brończyk. .

Wydarzenia
Magdalena Tokarska w składzie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej
12 czerwca, 2023

Magdalena Tokarska w składzie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Z wielką radością informujemy, że Prezeska Fundacji na rzecz Collegium Polonicum – Magdalena Tokarska – została powołana w skład Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego. Nasza prezeska została powołana po raz drugi do grona osób, które wspierają Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w działaniach zmierzających do rozwoju ekonomii społecznej na terenie naszego województwa. Po raz pierwszy komitet został powołany na mocy ustawy o ekonomii społecznej i jego kadencja potrwa trzy lata. W skład RKRES wchodzą 24 osoby. Serdecznie gratulujemy wszystkim nominowanym! Pełny skład komitetu dostępny jest na stronie internetowej ROPS Zielona Góra https://polityka-spoleczna.lubuskie.pl/pl/Gorne-menu/AKTUALNOSCI/Powolany-zostal-Regionalny-Komitet-Rozwoju-Ekonomii-Spolecznej-Wojewodztwa-Lubuskiego-RKRES-na-lata-2023-2026

Slider
Bądźmy w kontakcie!