Aktualności

Nowa Sól: Konsultacje społeczne do Programu Aktywności Społecznej dla CAS
21 czerwca, 2023

Nowa Sól: Konsultacje społeczne do Programu Aktywności Społecznej dla CAS

17 czerwca 2023 r. podczas Święta Solan grupa robocza do spraw partycypacji społecznej wraz z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowej Soli prowadziła konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Nowej Soli. Konsultacje dotyczyły Programu Aktywności Społecznej dla CAS – Centrum Aktywności Społecznej Nowa Sól. W czasie konsultacji pytano mieszkańców m.in. o to czy wiedzą co to jest CAS, czy byli w CAS i korzystali z jego usług, zapytano o to czego brakuje w Nowej Soli. Mieszkańcy chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami i pomysłami na aktywność i integrację społeczności lokalnej w Nowej Soli. Gotowy projekt Programu Aktywności Społecznej dla Centrum Aktywności Społecznej poznamy w we wrześniu. Dokument będzie poddany jeszcze konsultacjom społecznym. Dziękujemy wszystkim uczestnikom konsultacji społecznych za poświęcenie nam swojego czasu oraz ciekawe podpowiedzi, uwagi co do działalności Centrum Aktywności Społecznej i jego rozwoju w zakresie spraw społecznych. Konsultacje zorganizowane zostały w ramach projektu „Nowa Sól na społecznej fali” realizowanego przez Gminę Nowa Sól – Miasto wspólnie z Fundacja na rzecz Collegium Polonicum. Projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Aktywni Obywatele
Biznes Wrażliwy Społecznie 2023
21 czerwca, 2023

Biznes Wrażliwy Społecznie 2023

Do 20 sierpnia czekamy na zgłoszenia firm z terenu województwa lubuskiego do udziału w konkursie Biznes Wrażliwy Społecznie. Już po raz szósty nagradzamy lubuskich przedsiębiorców, którzy realizują lub wspieają inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych. Biznesie, jeżeli oprócz swojej podstawowej działalności angażujesz się na rzecz społeczności lokalnej, współpracujesz ze szkołami, angażujesz pracowników, wspierasz organizacje pozarządowe, a być może realizujesz swoje własne programy społecznościowe to zgłoś swoje działania do konkursu Biznes Wrażliwy Społecznie. Celem konkursu jest zaprezentowanie dobrych praktyk firm z województwa lubuskiego, które realizują inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, w tym współpracują z podmiotami ekonomii społecznej (fundacjami, stowarzyszenia, spółdzielniami socjalnymi) tworząc WSPÓLNĄ WARTOŚĆ. Poprzez konkurs WYZWALAMY SPOŁECZNĄ ENERGIĘ BIZNESU i pozwalamy nawiązać relację biznesu z podmiotami społecznymi. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy do konkursu dostępny jest na stronie bws.fundacjacp.org Na Wasze zgłoszenia czekamy do 20 sierpnia! KONKURS BIZNES WRAŻLIWY SPOŁECZNIE – edycja 2023 (harmonogram): I ETAP – zgłaszanie działań przez lubuskie firmy (19.06.2023 – 20.08.2023) II ETAP – analiza formularzy przez pracowników Organizatora Konkursu + wywiad telefoniczny III ETAP – ocena merytoryczna zgłoszeń przez Kapitułę Konkursu/możliwość spotkań konsultacyjnych w przedsiębiorstwach IV ETAP – wybór laureatów konkursu i Gala Finałowa Konkurs Biznes Wrażliwy Społecznie organizuje Fundacja na rzecz Collegium Polonicum. Działania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Grant instytucjonalny
Nowa Sól: Podczas kolacji NGO rozmawialiśmy o Nowosolskim Forum NGO 2023
20 czerwca, 2023

Nowa Sól: Podczas kolacji NGO rozmawialiśmy o Nowosolskim Forum NGO 2023

Ponad 40 osób pojawiło się na kolejnej „Kolacji NGO”, która była okazją do dyskusji o programie tegorocznego Nowosolskiego Forum Organizacji Pozarządowych. Spotkanie odbyło się 19 czerwca br. w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowej Soli, gdzie działa Stowarzyszenie „Radość”. Zaczęliśmy w lutym, a jest już czerwiec i czwarta kolacja dla NGO stała się faktem! 😁 W gorące poniedziałkowe popołudnie frekwencja dopisała i spotkaliśmy się w 40 osób, by lepiej się poznawać i rozmawiać o tym, co można zrobić jeszcze lepiej na rzecz mieszkańców Nowej Soli 💛💙 To bardzo cieszy, że podczas naszych spotkań coraz więcej organizacji widzi wspólne mianowniki, a przestaje zwracać uwagę na różnice. Dialog podejmują zarówno organizacje pozarządowe, które działają w naszym mieście od kilkudziesięciu lat, jak i te które obchodziły niedawno swoje pierwsze czy piąte urodziny 😊 Zaczynają rodzić się pomysły na wspólne warsztaty czy wizyty studyjne. Doradztwo odbywa się na zasadzie wymiany dobrych praktyk i kontaktów – w sferze działań społecznych, kulturowych, turystycznych czy zdrowotnych. I pokładamy głęboką nadzieję w to, że jest to mocny fundament pod wieloletnią współpracę ❤ Nie obyło się także bez kontynuacji pilnych wątków – przedstawiciele grupy roboczej do spraw partycypacji przedłożyli nam wyniki z ankiet, w których pytali jak członkowie NGO wyobrażają sobie tegoroczne V Nowosolskie Forum Organizacji Pozarządowych, które planujemy zorganizować w sobotę 23 września. Będzie mocno praktycznie i pracowicie. Już dziś prosimy o zabukowanie tego terminu w swoich kalendarzach 📆 A teraz słowo o organizatorkach 🥰 tym razem gospodyniami kolacji były członkinie Stowarzyszenie „Radość”, na co dzień nauczycielki w SOSW w Nowej Soli 🙂 Podjęły nas po królewsku, a w dodatku przyszykowały niespodziankę – prawdziwie integracyjny taniec belgijka, który wprowadził mnóstwo radości i uśmiechów! 💃🕺 To było nie lada wyzwanie, powtórzyć kroki do przodu, do tyłu, w bok, a potem zmianę partnera, ale tak naprawdę liczyła się dobra zabawa! Za co bardzo serdecznie dziękujemy prezesce stowarzyszenia Małgorzacie Górnej oraz jej koleżankom, które dołożyły wszelkich starań, aby przygotować stołówkę na to spotkanie 🍇🥗🍰🫗 Teraz czas na odpoczynek i urlopy, ale po wakacjach wrócimy. Piąta kolacja – w innej formie, bo na powietrzu, odbędzie się 8 września w SPARK 🛴 Za kadry pełne życia i uśmiechów dziękujemy Karol Kolba – Fotoreporter 🤩 Grupa ds. partycypacji działa w ramach projektu „Nowa Sól na społecznej fali” realizowanego przez Gminę Nowa Sól – Miasto wspólnie z Fundacja na rzecz Collegium Polonicum. Projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Aktywni Obywatele
Podziękowania od Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
19 czerwca, 2023

Podziękowania od Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

12 czerwca Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych obchodziła 20-lecie istnienia. Z tej okazji prezeska Fundacji na rzecz Collegium Polonicum Magdalena Tokarska odebrała z rąk prezeski OFOP-u Karoliny Dreszer-Smalec podziękowania za dotychczasowy wkład naszej organizacji we współtworzenie federacji, zaangażowanie w kształtowanie trzeciego sektora i wspólne działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Fundacja na rzecz Collegium Polonicum jest organizacją członkowską Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych od 2012 r. Całemu zespołowi OFOP-u życzmy dalszych sukcesów w działaniach na rzecz organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Ogłoszenia
Posiedzenie Rady Fundacji na rzecz Collegium Polonicum – 15 czerwca 2023 r.
16 czerwca, 2023

Posiedzenie Rady Fundacji na rzecz Collegium Polonicum – 15 czerwca 2023 r.

15 czerwca 2023 r. w Collegium Polonicum odbyło się posiedzenie Rady Fundacji na rzecz Collegium Polonicum. Obradom przewodniczyła prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W posiedzeniu rady fundacji po raz pierwszy uczestniczył Prezydent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina prof. dr Eduard Mühle. W trakcie obrad członkowie rady zapoznali się ze sprawozdaniem merytorycznym oraz finansowym fundacji przedstawionymi przez zarząd pod przewodnictwem prezes Magdaleny Tokarskiej. Rada jednomyślnie zatwierdziłą oba dokumenty udzielając tym samym absolutorium zarządowi fundacji. Podczas obrad doszło również do zmian osobowych w składzie rady fundacji. W związku z rezygnacją z członkostwa w radzie złożoną z końcem maja br. przez prof. dr hab. Magdalena Musiał-Karg, rada podjęła decyzję o powołaniu do składu rady fundacji dra Krzysztofa Wojciechowskiego – jednego z założycieli FCP i wieloletniego dyrektora administracyjnego Collegium Polonicum. W trakcie posiedzenia rozmawiano również o pomysłach dotyczących nowych działań w zakresie wspierania Collegium Polonicum. Dyskutowano również o koncepcji nagrody mającej promować Collegium Polonicum. Udział w obradach rady – w roli gościa – wzięła również Dyrektor Collegium Polonicum Agnieszka Brończyk. Zarząd Fundacji na rzecz Collegium Polonicum składa serdecznie podziękowania Pani prof. dr hab. Magdalenie Musiał-Karg za dotychczasową pracę i wkład wniesiony w rozwój działalności fundacji. Udział w posiedzeniu rady wzięli członkowie i członkinie Rady Fundacji na rzecz Collegium Polonicum: prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, Rektor Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr Eduard Mühle, Prezydent Europa-Universität Viadrina prof. dr hab. Tadeusz Wallas, Prorektor ds. kadr i rozwoju, dr Bodziacki Ryszard, dr Krzysztof Wojciechowski. Zarząd FCP reprezentowali: Magdalena Tokarska, Karolina Dreszer-Smalec, Adam Szulczewski. Na zdjęciu od lewej: Adam Szulczewski, dr Krzysztof Wojciechowski, prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, prof. dr Eduard Mühle, Magdalena Tokarska, Karolina Dreszer-Smalec, dr Ryszard Bodziacki, Beata Małachowska, Natalia Domina, Agnieszka Brończyk. .

Wydarzenia
Magdalena Tokarska w składzie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej
12 czerwca, 2023

Magdalena Tokarska w składzie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Z wielką radością informujemy, że Prezeska Fundacji na rzecz Collegium Polonicum – Magdalena Tokarska – została powołana w skład Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego. Nasza prezeska została powołana po raz drugi do grona osób, które wspierają Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w działaniach zmierzających do rozwoju ekonomii społecznej na terenie naszego województwa. Po raz pierwszy komitet został powołany na mocy ustawy o ekonomii społecznej i jego kadencja potrwa trzy lata. W skład RKRES wchodzą 24 osoby. Serdecznie gratulujemy wszystkim nominowanym! Pełny skład komitetu dostępny jest na stronie internetowej ROPS Zielona Góra https://polityka-spoleczna.lubuskie.pl/pl/Gorne-menu/AKTUALNOSCI/Powolany-zostal-Regionalny-Komitet-Rozwoju-Ekonomii-Spolecznej-Wojewodztwa-Lubuskiego-RKRES-na-lata-2023-2026

Slider
Część druga szkolenia z design thinking za nami
7 czerwca, 2023

Część druga szkolenia z design thinking za nami

5 czerwca br. w Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Soli odbyła się druga część szkolenia dotyczącego pracy metodą design thinking. Uczestniczki szkolenia czujnie pracowały pod opieką trenerki Kaliny Patek. Uczestniczki spotkania poznały kolejne etapy procesu DT: generowanie pomysłów prototypowanie testowanie Zaprojektowały ścieżkę doświadczeń dla swoich pomysłów i poznały kilka ciekawych narzędzi, m.in. matrycę Eisenhowera.Bardzo ważną zasadą w DT jest iteracja i brak przywiązywania się do wypracowanych prototypów. Rozmawiałyśmy o tym i o konsekwencjach zapominania o tych prawidłach. Szkolenie zorganizowane w ramach projektu „Nowa Sól na społecznej fali” realizowanego przez Gminę Nowa Sól – Miasto wspólnie z Fundacja na rzecz Collegium Polonicum. Projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Aktywni Obywatele
O zbiórkach publicznych i crowdfundingu
29 maja, 2023

O zbiórkach publicznych i crowdfundingu

24 maja w Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Soli odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu „Nowa Sól na społecznej fali”. Tym razem tematem przewodnim spotkania były zbiórki publiczne i crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe. Podczas szkolenia poruszane były kwestie związane z organizacją zbiórek publicznych: czym jest zbiórka publiczna, kiedy i jak należy zgłaszać zbiórkę, jak rozliczyć zebrane środki. Uczestnicy poznali również platformy i rozwiązania online pozwalające na zbierania pieniędzy przy pomocy crowdfundingu. Szkolenie zorganizowane w ramach projektu „Nowa Sól na społecznej fali” realizowanego przez Gminę Nowa Sól – Miasto wspólnie z Fundacja na rzecz Collegium Polonicum. Projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Aktywni Obywatele
Szkolenie: Karta praw podstawowych Unii Europejskiej – nowe fundusze, kierunki działania organizacji pozarządowych
11 maja, 2023

Szkolenie: Karta praw podstawowych Unii Europejskiej – nowe fundusze, kierunki działania organizacji pozarządowych

Prawo do wolności wypowiedzi, sztuki, do nauki i równości, prawa dziecka, osób z niepełnosprawnością, kobiet, mężczyzn, uchodźców, seniorów – to zaledwie kilka punktów, które 23 lata temu ujęto w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Czy wiesz, że twoja organizacja może pozyskać fundusze na działania, służące wdrażaniu tych wartości w życie? Działasz w organizacji, która nie boi się wyrażać swoich myśli i chętnie bierze udział w debatach publicznych, reprezentując głosy osób z niepełnosprawnością, rodzin, czy seniorów? Szukasz środków finansowych, które pomogą ci osiągnąć te cele? Świetnie – to spotkanie jest skierowane właśnie do ciebie. Zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się 19 maja, w godz. 9.30 – 13.00 w Zielonej Górze, w siedzibie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przy ul. Dąbrowskiego 41A. Spotkanie poprowadzi Iwona Janicka – członkini Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027. Prowadząca opowie m.in. o funduszach, które mają służyć promowaniu praw i wartości wynikających z Karty Praw Podstawowych UE oraz działaniach służących budowaniu potencjału waszej organizacji. Poruszy kwestię kampanii medialnych, debat, działaniach edukacyjnych, które skutecznie mogą wpłynąć na politykę i procesy decyzyjne. Jednym z punktów programu będzie też przybliżenie idei konkursu grantowego w ramach projektu „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami”. Aby wziąć udział w spotkaniu, należy przesłać zgłoszenie 17 maja 2023 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Formularz zgłoszeniowy: https://bit.ly/szkolenie_KPP Na spotkanie zapraszamy w szczególności organizacje, które: działają na rzecz osób z niepełnosprawnością, ochrony środowiska, rodziny, seniorów, dostępu do kultury, opieki zdrowotnej, praw kobiet, dzieci, uchodźcówinteresują się działaniami wzmacniającymi ochronę praw odbiorców, na rzecz których działająchcą zwiększyć umiejętności, wzmocnić potencjał organizacji do reprezentowania jej interesów, tworzyć debaty publiczne, poruszać ważne problemy W programie m.in. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej fundusze przeznaczone na działania, które mają służyć wdrażaniu, promowaniu praw i wartości wynikających z Karty, w tym wymóg respektowania jej postanowień w nowym okresie programowania Unii Europejskiej na lata 2021–2027skuteczne techniki i narzędzia partycypacji, włączania się w procesy decyzyjne na szczeblu lokalnym, regionalnym inne działania służące budowaniu potencjału organizacji w tym obszarze tj. kampanie medialne, spotkania, debaty, konferencje, działania edukacyjne; tworzenie partnerstw, sieci między organizacjami, badania, analizy i inne działania rzecznicze mające na celu wpływanie na politykę i procesy decyzyjnemożliwości dla lubuskich ngo w ramach funduszu grantowego w ramach projektu „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami” Kontakt: Anna Serba (e-mail: a.serba@fundacjacp.org tel. 798 830 167), Adam Szulczewski (e-mail: a.szulczewski@fundacjacp.org, tel. 533 316 283). O prowadzącej: Iwona Janicka – członkini Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027, Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, wieloletnia działania sektora organizacji pozarządowych, specjalizująca się w tematyce rzecznictwa, wzmacniania roli organizacji pozarządowych zarówno w społeczności lokalnej, jak i na poziomie krajowym, w tematyce funduszy europejskich na perspektywę 2021-2027 i KPO, zwłaszcza w zakresie zasad horyzontalnych i warunków korzystania z funduszy unijnych, w tym zagadnienia dot. Karty Praw Podstawowych UE i kluczowych wartości wynikających z traktatów unijnych oraz alokacji przeznaczanych na rozwój społeczeństwa obywatelskiego, edukację i politykę społeczną.

Organizacje pozarządowe
Bądźmy w kontakcie!