Nowa Sól: Kolejne szkolenia dla NGO za nami

Czas powakacyjny to czas powrotu na salę szkoleniową – w projekcie „Nowa Sól na społecznej fali” dużo się działo w październiku. Za nami 3 spotkania dla nowosolskich organizacji pozarządowych, społeczników i osób organizujących wolontariat.

11 października – odbyło się szkolenie dotyczące konkursów ogłaszanych przez Narodowy Instytut Wolności. Uczestnicy poznali programy dotacyjne NIW, zapoznali się z kryteriami wyboru projektów i terminami naborów.

18 października – szkolenie dotyczyło aspektów formalno-prawnych zatrudniania wolontariuszy. Uczestnicy zapoznali się z podstawowymi przepisami regulującymi kwestie wolontariatu, takimi jak: zawieranie umów z wolontariuszami, ubezpieczanie wolontariuszy, obowiązki organizacji i wolontariusza oraz dokumentowania pracy wolontariuszy.

25 października – uczestnicy szkolenia zapoznali się z cechami dobrego projektu, podstawowymi elementami projektu: diagnozą, celem, grupą docelową, działaniami, rezultatami oraz tym, jak dobrze uzasadnić potrzebę realizacji projektu, a także z najczęściej popełnianymi błędami w zakresie określania celów i rezultatów.

Szkolenia realizowane jest w ramach projektu „Nowa Sól na społecznej fali” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, realizowanego we współpracy przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum i Gminę Nowa Sól – Miasto.

Bądźmy w kontakcie!