Aktualności

Nowa Sól: Komunikacja w grupie kluczem do sukcesu cz. 1
10 października, 2023

Nowa Sól: Komunikacja w grupie kluczem do sukcesu cz. 1

Za nami pierwsze warsztaty z zakresu komunikacji w grupie. Spotkanie 9 października 2023 r. pn. „Komunikacja w grupie kluczem do sukcesu cz. 1” w nowosolskim Centrum Aktywności Społecznej poprowadził Marcin Herma. To właśnie praca zespołowa jest czynnikiem decydującym o powodzeniu i efektywnej realizacji wspólnych celów. Poczucie odpowiedzialności, zaufanie, zorientowanie i dbałość o wynik, efektywna komunikacja oraz zaangażowanie, stanowią obszary podjętej wczoraj pracy warsztatowej. Część druga warsztatów już za tydzień, 16 października o godz. 16.00 w Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Soli przy ul. Kasprowicza 12. Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Nowa Sól na społecznej fali” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, realizowanego we współpracy przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum i Gminę Nowa Sól – Miasto.

Aktywni Obywatele
Szkolenie: Aspekty formalno – prawne zatrudniania wolontariuszy
6 października, 2023

Szkolenie: Aspekty formalno – prawne zatrudniania wolontariuszy

Nowosolskie organizacje pozarządowe, szkoły i inne instytucje publiczne korzystające z pracy wolontariuszy zapraszamy serdecznie do udziału w szkoleniu: Aspekty formalno – prawne zatrudniania wolontariuszy. 18 października 2023 r. o godz. 16.00 w Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Soli. Trener: Grzegorz Idziak Program zatrudnianie wolontariuszy w świetle prawa ubezpieczanie wolontariuszy (NNW, OC, zdrowotne) obowiązki organizacji wobec wolontariusza dokumentowanie pracy wolontarystycznej Liczba miejsc ograniczona do 20!Zapraszamy! Osoby do kontaktu:Urząd Miejski w Nowej SoliKalina Patektel. 68 452 60 86zienkowicz@nowasol.pl Fundacja na rzecz Collegium PolonicumAgata FogelTel. 533 316 288a.fogel@fundacjacp.org

Aktywni Obywatele
Nowa Sól: Rozmawialiśmy o CAS-ie i współpracy z NGO
2 października, 2023

Nowa Sól: Rozmawialiśmy o CAS-ie i współpracy z NGO

„Style komunikacji z interesariuszami (rzecz o trudnej sztuce rozmowy)” – pod takim hasłem odbyło się piątkowe spotkanie w Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Soli. W ramach projektu „Nowa Sól na społecznej fali” kilkadziesiąt osób wzięło udział w ewaluacji zasad korzystania z zasobów CAS oraz dyskutowało na temat współpracy Gminy Nowa Sól – Miasto z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego. Spotkanie 29 października rozpoczęło się od wystąpienia prof. UZ dra hab. Mariusza Kwiatkowskiego pn. „Style komunikacji z interesariuszami (rzecz o trudnej sztuce rozmowy)”. Po czym uczestnicy spotkania wzięli udział w części warsztatowej. Gośćmi spotkania były organizacje pozarządowe, mieszkańcy oraz radni Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowej. W rozmowach konsultacyjnych brali również udział członkowie grupy roboczej do spraw partycypacji społecznej. Konsultacje społeczne oraz prace grupy roboczej ds. partycypacji społecznej organizowane są w ramach projektu „Nowa Sól na społecznej fali” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, realizowanego we współpracy przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum i Gminę Nowa Sól – Miasto.

Aktywni Obywatele
Szkolenie: Konkursy Narodowego Instytutu Wolności
29 września, 2023

Szkolenie: Konkursy Narodowego Instytutu Wolności

Przedstawicieli nowosolskich organizacji pozarządowych zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. „Konkursy dotacyjne Narodowego Instytutu Wolności”. 11 października o godz. 16.00 w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Kasprowicza 12 w Nowej Soli. Termin: 11.10.2023 r. w godz. 16.00 – 19.00Miejsce: Centrum Aktywności Społecznej w Nowej SoliTrener: Dominika Iwan Program:– programy dotacyjne realizowane przez NIW (w tym m.in. PROO, Nowe FIO)– jakie zadania można realizować w ramach poszczególnych konkursów i gdzie szukać szczegółowych informacji– przykłady działań i wydatków, na które można przeznaczyć dotacje Liczba miejsc ograniczona do 20!Zapraszamy! Osoby do kontaktu:Urząd Miejski w Nowej SoliKalina Patektel. 68 452 60 86cas@nowasol.pl Fundacja na rzecz Collegium PolonicumAgata Fogeltel. 533 316 288a.fogel@fundacjacp.org

Aktywni Obywatele
V Nowosolskie Forum Organizacji Pozarządowych już za nami!
27 września, 2023

V Nowosolskie Forum Organizacji Pozarządowych już za nami!

Ponad 60 osób już po raz piąty spotkało się podczas Nowosolskiego Forum Organizacji Pozarządowych. Tym razem, w sobotę 23 września, spotkali się w Nowosolskim Domu Kultury. Wydarzenie zorganizowała Gmina Nowa Sól – Miasto we współpracy z Fundacją na rzecz Collegium Polonicum w ramach projektu „Nowa Sól na społecznej fali”. Spotkanie otworzył Jacek Milewski Prezydent Miasta Nowa Sól, który wyraźnie podkreślił jak ważne są działania miejskich organizacji pozarządowych, które przyczyniają się do rozwiązywania problemów społecznych. Następnie głos zabrał Adam Szulczewski – jednocześnie prowadzący forum Fundacja na rzecz Collegium Polonicum, która jest liderem projektu „Nowa Sól na społecznej fali”. Pan Adam podsumował działania realizowane w ramach projektu, opowiedział m.in. o wolontariacie, konsultacjach społecznych i Młodzieżowej Radzie Miejskiej. Jako kolejna wystąpiła dr Anna Milczarek-Żejmo i przedstawiła prezentację na temat wyzwań społecznych w Nowej Soli w perspektywie do 2027 r. Po części prezentacji uczestnicy forum wzięli udział w sesjach stolikowych, które były okazją do spotkania się w węższym gronie i przedyskutowania konkretnych tematów. I tak dyskusje odbyły się przy czterech stolikach: Aktywność społeczna seniorów, gdzie moderatorkami były Agata Fogel z Fundacji na rzecz Collegium Polonicum i Wanda Świdzińska z grupy nowosolanki.pl Aktywność społeczna młodych. Moderatorka: Hanna Achremowicz – Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej, Uniwersytet Wrocławski Wypalenie społeczne i zastępowalność liderów w NGO. Moderowała dr Marta Trawinska – change.lab Współpraca, czyli wspólna praca – rozwój współpracy NGO-JST. Prowadząca: Alicja Gawinek – Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Podsumowanie sesji stolikowych odbyło się na sali widowiskowej, gdzie moderatorzy opowiadali o tym, co najważniejszego udało się ustalić. Padły konkretne pomysły, które trzeba rozważyć, są one punktem wyjścia do dalszej dyskusji w planowaniu działań NGO na kolejne miesiące i lata. Na zakończenie wystąpiła pani wiceprezydent Karina Jarosz, która podziękowała przybyłym członkom NGO za ich codzienną pracę na rzecz mieszkańców Nowej Soli, a także wręczyła podziękowania Adamowi Szulczewskiemu za pomyślną realizację dwuletniego projektu „Nowa Sól na społecznej fali”, którego Gmina Nowa Sól – Miasto była partnerem. W ramach podziękowania fundacja otrzymała kosz z ceramicznymi kwiatami, które wykonali podopieczni i instruktorzy Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowej Soli. Po części merytorycznej przyszedł czas na wspólny posiłek i rozmowy kuluarowe, które pozwoliły dopełnić tematy, niedokończone podczas warsztatów. Bardzo się cieszymy, że kilkadziesiąt osób wzięło udział w spotkaniu forumowym. Wszystkie pomysły, refleksje i pytania są cenne i mogą stanowić początek nowych działań. Współpraca i wymiana informacji pomiędzy społecznikami to klucz do wprowadzenia realnych zmian. Cieszy nas fakt, że nasze organizacje mają tego świadomość i chcą nad tym pracować. Gorąco dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do wspaniałej organizacji forum – Fundacja BawMy za pyszny catering, Nowosolski Dom Kultury za gościnę, a pani Cecylii Danielak za profesjonalne tłumaczenie na Polski Język Migowy. Ogromne podziękowania składamy na ręce wolontariuszy i wolontariuszek z nowosolskich szkół ponadpodstawowych! Jesteście niesamowicie pomocni! Zawsze możemy na Was liczyć. Nitki – ZSP nr 2 i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego CKZiU „Elektryk” Nowa Sól. Fot. Przemysław Przybyła Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Aktywni Obywatele
Nowa Sól: Porozmawiamy o korzystaniu z zasobów CAS-u oraz o współpracy z NGO
25 września, 2023

Nowa Sól: Porozmawiamy o korzystaniu z zasobów CAS-u oraz o współpracy z NGO

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i mieszkańców Nowej Soli, którzy korzystają lub chcieliby skorzystać z zasobów Centrum Aktywności Społecznej; przedstawicieli organizacji pozarządowych współpracujących z Gminą – Nowa Sól Miasto i ubiegających się o środki na realizację zadań publicznych finansowanych przez Miasto Nowa Sól i wszystkich zainteresowanych tematyką konsultacji społecznych i partycypacji do wzięcia udziału w spotkaniu organizowanym w dniu 29 września br. o godzinie 16.30 w CAS – Centrum Aktywności Społecznej Nowa Sól ul. Kasprowicza 12. O trudnej sztuce rozmowy – czyli konsultacje społeczne w praktyce29 września 2023 r. (piątek), godz. 16.30Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Soli,ul. Kasprowicza 12 – sala gimnastyczna 16.30 Powitanie i wprowadzenie 16.40 Style komunikacji z interesariuszami (rzecz o trudnej sztuce rozmowy) – prof. UZ dr hab. Mariusz Kwiatkowski (Instytutu Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego) 17.30 Cześć warsztatowa – konsultacje społeczne: • Ewaluacja zasad korzystania z zasobów Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Soli – równoległe sesje konsultacyjne• Zaplanujmy współpracę, czyli Program współpracy Gminy-Nowa Sól Miasto z organizacjami pozarządowymi na rok 2024 – równoległe sesje konsultacyjne Prowadzenie:• Adam Szulczewski (Fundacja na rzecz Collegium Polonicum),• prof. UZ dr hab. Mariusz Kwiatkowski (Instytutu Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego). 18.40 Podsumowanie konsultacji i zakończenie spotkania Dla kogo jest to spotkanie?• dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i mieszkańców Nowej Soli, którzy korzystają lub chcieliby skorzystać z zasobów Centrum Aktywności Społecznej;• dla przedstawicieli organizacji pozarządowych współpracujących z Gminą – Nowa Sól Miasto i ubiegających się o środki na realizację zadań publicznych finansowanych przez Miasto Nowa Sól;• dla wszystkich zainteresowanych tematyką konsultacji społecznych i partycypacji; Projekt „Nowa Sól na społecznej fali” jest wdrażany przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum we współpracy z Gminą Nowa Sól – Miasto. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Aktywni Obywatele
V Nowosolskie Forum Organizacji Pozarządowych
11 września, 2023

V Nowosolskie Forum Organizacji Pozarządowych

Już po raz piąty społecznicy i przedstawiciele nowosolskich organizacji pozarządowych spotkają się podczas Nowosolskiego Forum Organizacji Pozarządowych. Wydarzenie to okazja do wspólnego spotkania się i porozmawiania o sprawach ważnych dla przedstawicieli lokalnych fundacji, stowarzyszeń czy klubów sportowych. W tym roku forum skupione jest wokół wyzwań społecznych stojących przed Nową Solą. Podczas czterech równoległych sesji stolikowych porozmawiamy o aktywności społecznych młodych oraz starszych nowosolan i nowosolanek. Dotkniemy ważnego tematu wypalenia wśród działaczy i aktywistów społecznych oraz wyzwań związanych z zastępowalnością liderów w organizacjach pozarządowych. Na koniec, porozmawiamy wspólnie o tym jak dalej rozwijać współpracę pomiędzy NGO a samorządem lokalnym. Jak zawsze zaprosiliśmy interesujących specjalistów i ekspertów w swoich dziedzinach. Podczas forum swoją wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami i uczestniczkami podzielą się m.in.: dr Anna Mielczarek-Żejmo (Fundacja Partycypacja), dr Marta Trawińska (change.lab), Hanna Achremowicz (Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej), Alicja Gawinek (Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych), Wanda Świdzińska (nowosolanki.pl) oraz Agata Fogel (Fundacja na rzecz Collegium Polonicum). Wydarzenie otworzy Prezydent Miasta Nowa Sól Jacek Milewski. V Nowosolskie Forum Organizacji Pozarządowych jest organizowane w ramach projektu „Nowa Sól na społecznej fali” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Program V Nowosolskiego Forum Organizacji Pozarządowych – 23 września (sobota), godz. 11.00 – 16.00: 1️⃣0️⃣.3️⃣0️⃣ Rejestracja uczestników1️⃣1️⃣.0️⃣0️⃣ Inauguracja otwarcia, przywitanie zaproszonych gości, zapoznanie uczestników z celem Forum🔹Przywitanie – Prezydent Miasta Nowa Sól Jacek Milewski🔹Prezentacja realizacji działań w ramach projektu „Nowa Sól na społecznej fali” – Adam Szulczewski, Fundacja na rzecz Collegium Polonicum🔹Wyzwania społeczne Nowej Soli w perspektywie 2027 r. – dr Anna Mielczarek-Żejmo, Fundacja Partycypacja1️⃣2️⃣.1️⃣5️⃣ Przerwa kawowa1️⃣2️⃣.4️⃣5️⃣ Równoległe sesje stolikowe. Metoda world cafe🔹Stolik nr 1 (sala kawiarniana) – Aktywność społeczna seniorów: Wanda Świdzińska – nowosolanki.pl, Agata Fogel – Fundacja na rzecz Collegium Polonicum🔹Stolik nr 2 (sala taneczna) – Aktywność społeczna młodych: Hanna Achremowicz – Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej, Uniwersytet Wrocławski🔹Stolik nr 3 (sala drewniana) – Wypalenie społeczne i zastępowalność liderów w NGO: dr Marta Trawińska – change.lab🔹Sesja Plenarna (sala widowiskowa) – Współpraca czyli wspólna praca – rozwój współpracy NGO–JST: Alicja Gawinek – Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych1️⃣4️⃣.4️⃣5️⃣ Podsumowanie prac stolikowych🔹Zakończenie Forum1️⃣5️⃣.3️⃣0️⃣ Lunch

Aktywni Obywatele
Wyniki Działaj Lokalnie 2023
27 czerwca, 2023

Wyniki Działaj Lokalnie 2023

Z dużą satysfakcją ogłaszamy wyniki konkursu grantowego „Działaj Lokalnie”. Komisja konkursowa postanowiła dofinansować 10 wniosków. Łącznie przekażemy na Państwa działania 55 000.00 zł Lista rankingowa wniosków złożonych w ramach Programu „Działaj Lokalnie ” –> DO POBRANIA W pracach komisji udział wzięło 5 osób reprezentujących różne środowiska i różne lokalizacje województwa lubuskiego. Każda z tych osób miała za zadanie ocenić projekty pod kątem innowacyjności pomysłu, zaangażowania i współpracy mieszkańców w ich realizację, pożyteczności, trafności zdiagnozowanych problemów, na które odpowiadały projekty, czy też adekwatności zaproponowanych działań do celu jaki zamierzano osiągnąć. Do przyznania było maksymalnie 40 punktów. Każdy projekt oceniało dwóch ekspertów a wynik punktowy to średnia ich ocen. W ciągu najbliższego tygodnia skontaktujemy się z Państwem w sprawie podpisania umów o dofinansowanie.

Organizacje pozarządowe
Szkolenie dla reprezentantów NGO w Komitecie Monitorujący FEWL
22 czerwca, 2023

Szkolenie dla reprezentantów NGO w Komitecie Monitorujący FEWL

W dniu 22 czerwca 2023 r. przeprowadziliśmy szkolenie online dla przedstawicieli lubuskich organizacji pozarządowych zasiadających w Komitecie Monitorującym Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. Szkolenie przeprowadziła Iwona Janicka doświadczona reprezentantka organizacji pozarządowych w Komitetach monitorujących programy UE na poziomie krajowym i regionalnym w perspektywach finansowych 2014-2020 i 2021-2027. Z ramienia OFOP-u była odpowiedzialna za koordynowanie sieci OFOP ds. Partnerstwa i Funduszy Europejskich. Działania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Grant instytucjonalny
Bądźmy w kontakcie!