Aktualności

Konferencja: Model LBG w praktyce
9 września, 2015

Konferencja: Model LBG w praktyce

W imieniu Fundacji CSR Profit zapraszamy na konferencję dotycząca standardów mierzenia, raportowania i komunikacji w obszarze zaangażowania społecznego oraz współpracy partnerskiej biznesu z NGOs. Tematem przewodnim wydarzenia będzie prezentacja Modelu LBG jako narzędzia wspierającego mierzenie efektywności działań społecznych firm. Partnerem wydarzenia jest Fundacja na rzecz Collegium Polonicum. Konferencja będzie podsumowaniem projektu wspierającego rozwój współpracy partnerskiej Biznes – NGO w wymiarze lokalnym, którego pomysłodawcą i realizatorem jest zielonogórska Fundacja CSR Profit. Celem konferencji jest przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych ze strategicznym zaangażowaniem i wpływem społecznym firm, a także prezentacja trendów i dobrych praktyk w tym obszarze w oparciu o Model LBG. Model LBG to jeden z najbardziej sprawdzonych i rozpowszechnionych na świecie zestawów zasad i narzędzi, który ułatwia międzynarodową standaryzację sposobu planowania, mierzenia efektywności, komunikowania działań z zakresu zaangażowania społecznego. Od ponad 19 lat jest on stosowany przez setki organizacji na świecie. Partnerem Merytorycznym konferencji jest firma doradcza SGS Polska, koordynator zarządzający siecią LBG w Polsce, który przedstawi praktyczne zastosowanie modelu, szczególnie w kontekście osiąganych korzyści biznesowych i społecznych: • Jak zarządzać zaangażowaniem społecznym na poziomie strategicznym? • W jaki sposób zaangażowanie w rozwój wspólnoty lokalnej przekłada się na rozwój firmy? • Jak mierzyć wpływ i skuteczność działań społecznych? Istotnym punktem wydarzenia będzie warsztat dla uczestników pt. Dopasowanie programów społecznych do profilu działalności przedsiębiorstwa, poprowadzony przez ekspertki z SGS Polska. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną także rezultaty projektu Fundacji oraz regionalna platforma współpracy międzysektorowej – www.PartnerstwaLokalne.pl. Więcej informacji w AGENDZIE na stronie Fundacji. Do uczestnictwa w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli firm, organizacji pozarządowych i instytucji społecznych, a także osoby zainteresowane tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu. Udział w wydarzeniu jest BEZPŁATNY. Liczba miejsc OGRANICZONA. Miejsce: OPZL, Zielona Góra, ul. Reja 6, Sala konferencyjna – II piętro Termin: 25 września 2015, godz. 10:00 – 14:00 Konferencja ma charakter zamknięty. Zgłoszenia należy przesyłać do 22.09.2015 bezpośrednio na adres: marta@csrprofit.com lub za pomocą formularza internetowego: REJESTRACJA Patronat medialny nad konferencją obejmują: CR Navigator, Regionalny Portal Gospodarczy Biznes Lubuski, PartnerstwaLokalne.pl. Konferencja jest współfinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Do pobrania:  

Wszystkie
PAKT- Zaproszenie na szkolenie dla gmin replikujących
7 września, 2015

PAKT- Zaproszenie na szkolenie dla gmin replikujących

Z radością zapraszamy gminy i miasta Biała, Deszczno, Gubin, Prószków i Żary do udziału w szkoleniu przygotowanym specjalnie dla reprezentantów samorządu i organizacji pozarządowych z terenu wymienionych gmin. Wszystkie te samorządy zgłosiły się do replikacji produktów PAKT. Szkolenie odbędzie się w hotelu Bukowy Dworek w województwie lubuskim (powiat świebodziński) w dniach 25-26 września 2015. Będzie to dwudniowe szkolenie z jednym noclegiem i pełnym wyżywieniem. Program szkolenia będzie tak rozplanowany, aby wszyscy mogli na czas dojechać. Do naszej dyspozycji będzie 4 trenerów. Na każdą gminę przewidujemy do 15 uczestników. Dozwolone jest zgłoszenie większej ilości uczestników. Zgłoszenia będą przyjmowane do wyczerpania limitu miejsc. Grupa szkoleniowa powinna być mieszana: samorząd (pracownicy, radni, osoby decyzyjne) oraz organizacje pozarządowe. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu. Załączony regulamin określa szczegółowe warunki realizacji szkolenia. Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są pocztą na załączonym formularzu. Każdy uczestnik powinien wypełnić wszystkie rubryki zgłoszenia, podając swoje dane osobowe. Zgłoszenie musi być własnoręcznie podpisane. W celu ułatwienia koordynacji przyjmowania zgłoszeń proponujemy, aby osoba w urzędzie wyznaczona wcześniej do kontaktów roboczych czuwała nad wszystkimi zgłoszeniami z terenu gminy i przekazała pełen komplet zgłoszeń do organizatora. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 14.09.2015r. Szkolenie jest kontynuacją pracy podjętej podczas spotkań w każdej z gmin, które odbyły się od maja do września 2015r. Oba spotkania miały charakter informacyjny o pogłębionym charakterze. Przewidziane były dla pracowników urzędu zajmujących się sprawami społecznymi, radnych, reprezentantów sektora NGO oraz decydentów. W szkoleniu rekomendujemy ponowne uczestnictwo tych samych osób, które brały już udział w naszych spotkaniach. Osobą do kontaktów roboczych w sprawie szkolenia jest: Karolina Knochenmuss, Tel. 95 7592 390, k.knochenmuss@fundacjacp.org dokumenty do pobrania:      

Szkolenia
Podpisz się pod apelem w sprawie ustawy prawo o stowarzyszeniach!
28 sierpnia, 2015

Podpisz się pod apelem w sprawie ustawy prawo o stowarzyszeniach!

Po 5 latach prac i przygotowań zmiany mogą trafić do kosza. Wspólnie z innymi organizacjami zachęcamy do podpisania apelu! Czasu jest mało. Podpisy zbieramy do 31.08.2015 r. Razem z grupą organizacji pozarządowych wystosowaliśmy apel do posłów ws. zmiany ustawy o stowarzyszeniach. Od 5 lat prowadzone są prace nad nowelizacją, która może trafić do kosza razem z końcem kadencji Sejmu i Senatu. Nie pozwólmy, by wysiłek kilkuset organizacji, w tym kilku tysięcy społeczników został zlekceważony, a sprawa zamieciona pod dywan. List otwarty można przeczytać i podpisać tutaj >>> (podpisy mogą składać i organizacje, i obywatele) do 31 sierpnia br. Naszym celem jest zwrócenie uwagi na to, że ustawa o stowarzyszeniach wymaga zmian, a w budowanie propozycji tych zmian zaangażowanych było wielu przedstawicieli strony społecznej. Nie naciskamy na przyjęcie tych lub innych postulatów, nie wskazujemy lepszych i gorszych rozwiązań. Chcemy, by posłowie poważnie potraktowali swoje zadanie, jakim jest tworzenie prawa dobrego dla obywateli, w tym zapewniającego realizację konstytucyjnego prawa do zrzeszania się. Zachęcamy również do posłuchania co o ustawie mówi Piotr Frączak, były Prezes OFOP, obecnie Przewodniczący Rady Programowej OFOP, który zajmował się nowelizacją od początku prac (klik!) Przeczytaj założenia do ustawy z 2011, przygotowane przez OFOP po konsultacjach społecznych i przyjęte na VI OFIP, które były punktem wyjścia do stworzenia projektu nowelizacji (klik!) LIST PODPISAŁY: Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych Federacja MAZOWIA Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych Federacja Małopolska Pozarządowa Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenie Dialog Społeczny Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska Stowarzyszenie Bank Żywności Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka Polska Fundacja im. Roberta Schumana Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Fundacja Stabilo Fundacja na rzecz Collegium Polonicum Fundacja “Merkury”

Organizacje pozarządowe
Gorzów Wlkp.: Zaproszenie na spotkanie poświęcone Mentoringowi
28 sierpnia, 2015

Gorzów Wlkp.: Zaproszenie na spotkanie poświęcone Mentoringowi

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym spotkaniu pt. „Mentoring – innowacyjna metoda aktywizacji”, które odbędzie się 8 września br., o godz. 11.00 w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Grzowie Wlkp. przy ulicy Teatralnej 26 w sali nr 6 (2 piętro). Podczas spotkania chcielibyśmy przedstawić główne założenia programu mentoringowego skierowanego do młodych osób bezrobotnych, fazy relacji, a przede wszystkim rolę mentora w procesie. Rozpoczniemy od wskazówek jak rozpocząć relację mentoringową, a następnie przejdziemy do praktycznego narzędzia ułatwiającego realizację celów i rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Ponadto omówione będą założenia modelu mentoringu, wyniki jego testowania, możliwości i zasady wdrażania produktu finalnego. Mentoring to forma wspierania ludzi w ważnych dla nich sytuacjach życiowych. Bazuje na partnerskiej relacji mentora z mentee, umożliwiającej odkrywanie i rozwój potencjału osoby mentorowanej. Polega głównie na tym, by podopieczny rozwijał samoświadomość, a poznając siebie, nie obawiał się zarządzać życiem, planować własną przyszłość. Zadaniem mentora jest więc inspirowanie, motywowanie i ukierunkowanie działania na określony cel, a także refleksja nad osiągniętymi rezultatami. Mentor jest pewnego rodzaju przewodnikiem, doradcą, konsultantem, wspierającym swojego podopiecznego w rozwoju kompetencji zarówno merytorycznych, jak i związanych z rozwojem osobistym. Zgłoszenia na spotkanie prosimy przesyłać mailowo na adres: a.serba@fundacjacp.org. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 608 101 568. Więcej informacji o projekcie „Mentoring – innowacyjny metoda aktywizacji” znajdziecie pod adresem: www.lubuskimentoring.pl. Spotkanie realizowane jest w ramach projektu „Mentoring – innowacyjna metoda aktywizacji” realizowanego przez Fundacje na rzecz Collegium Polonicum, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział jest bezpłatny.

Szkolenia
Konsultacje trybu powoływania i działania Rady Działalności Pożytku Publicznego WL
26 sierpnia, 2015

Konsultacje trybu powoływania i działania Rady Działalności Pożytku Publicznego WL

Lubuskie organizacje pozarządowe zachęcamy do udziału w konsultacjach projektów regulacji określających tryb powoływania oraz trybu działania RDPPWL. Konsultacje trwają do 15 września 2015 r. Konsultowane dokumenty zostały wypracowane przez członków RDPPWL II kadencji. Bazują one na doświadczeniach funkcjowania Rady obecnej i poprzedniej kadencji, jak również są efektem wdrożenia Standardów Rad Działalności Pożytku Publicznego. Konsultacjom poddawane są projekty dwóch regulaminów. Regulamin trybu powoływania członków RDPPWL wraz z załącznikami oraz Regulamin organizacji i trybu działania RDPPWL. W stosunku do obowiązujących regulacji proponowane zmiany obejmują m.in.: – przystępowanie do procedury wyłaniania kandydatów do Rady spośród przedstawicieli III sektora nie później niż 90 dni przed upływem kadencji ustępującej Rady, – dookreślenie treść ogłoszenia o naborze kandydatów i przyjęto formę elektronicznego zgłaszania kandydatów i głosowania, – zwiększenie ilość wymaganych rekomendacji od oragnizacji pozarządowych z 3 do 5, – ograniczenie ilość zgłoszeń kandydatów przez jedną organizację, maksymalnie do dwóch osób w różnych obszarach, – wydłużenie czasu głosowania na kandydatów do Rady z 14 na 30 dni, – ograniczenie ilości głosów do dyspozycji danej organizacji z 11 do 3, – dookreślenie sposobu uzupełniania członków Rady ze strony sektora pozarządowego. Dokumenty do pobrania: 1) projekt uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie określenia trybu powoływania oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego, 2) Załącznik nr 1 do uchwały – Regulamin trybu powoływania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego, 3) Załacznik nr 2 do uchwały – Regulamin organizacji i trybu działaniaRady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego, 4) Karta zgłoszenia kandydata na członka do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego, 5) Imienna rekomendacja dla kandydata na członka do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego, 6) Oświadczenia kandydata, 7) Karta do głosowania na kandydata na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego. Termin konsultacji: do dnia 15 września 2015 r. Forma konsultacji: 1) konsultacje pisemne – opinie do projektu uchwały w sprawie określenia trybu powoływania oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego należy składać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na adres: ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra lub w Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wlkp.; 2) drogą elektroniczną – na adres: sekretariat.ds@lubuskie.pl.

Organizacje pozarządowe
Po II posiedzeniu KM RPO – Lubuskie 2020
26 sierpnia, 2015

Po II posiedzeniu KM RPO – Lubuskie 2020

W piątek, 21 sierpnia, w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, odbyło się II posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020. Posiedzenie rozpoczęło się od przedstawienia stanu wypełnienia warunkowości ex-ante w RPO – Lubuskie 2020. Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO Sylwia Pędzińska podkreślała, że większość warunków zaproponowanych przez Komisję Europejską jest już spełnionych lub spełnionych częściowo. Te niespełniona na poziomie województwa lubuskiego są w trakcie uzupełniania i powinny być w większości gotowe jeszcze w 2015 r. W praktyce dla województwa lubuskiego oznacza to dokończenie prac nad Programem Rozwoju Innowacji i Programem Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonej prezentacji. Członkowie komitetu zapoznali się również ze zmianami, które mają pojawić się w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-Lubuskie 2020 i mają być zatwierdzone przez Zarząd Województwa Lubuskiego jeszcze w sierpniu. W większości zmiany polegają na doprecyzowaniu wcześniejszych zapisów lub zostały wprowadzane po konsultacjach z Komisją Europejską lub ministerstwami. Zmieniono również przyjęte na I posiedzeniu kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także przyjęto kryteria oceny strategicznej dla projektów realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. i ZIT MOF Zielonej Góry. Największe zmiany, w stosunku do przygotowanych wcześniej dokumentów dotknęły kryteriów dla Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach oraz kryteriów oceny strategicznej dla ZIT MOF Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry. W praktyce oznacza to, że niebawem można spodziewać się ogłoszenia kolejnych konkursów w ramach RPO – Lubuskie 2020. W III kwartale nabory powinny zostać ogłoszone w poddziałaniach: 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra 4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej – projekty realizowane poza formułą ZIT. 4.2 (ZIT) Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra. 1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT. 1.3 (ZIT) Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Zielona Góra. 2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT. 2.3 (ZIT) Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Zielona Góra. „W trakcie posiedzenia przedstawiłem uwagi do uchwały  nr 9/KM RPO-L2020/2015 zmieniającej przyjęte wcześniej kryteria merytoryczno-horyzontalne dla osi współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w większości przygotowane przez Julię Krzyszkowską (Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć/ CEE Bankwatch Network) – za co Julii bardzo dziękuję! Uwagi znajdziecie poniżej. Odnosiły się one m.in. do kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem. W związku z tym, że część uwag była podobna do tych przedstawionych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, to zostały one uwzględnione w nowych zapisach. Pozostałe nie zyskały akceptacji.  Interesująca wydaje się kwestia polityk horyzontalnych. Jak wynika z około komitetowych rozmów w różnych programach pojawiają się one na etapie różnych kryteriów i brakuje w tym wszystkim pewnej spójności. To wydaje się zadaniem do zmonitorowania i pochylenia się przez Komitet Koordynacyjny Umowy Partnerstwa”. Adam Szulczewski, członek KM RPO-Lubuskie 2020, Fundacja na rzecz Collegium Polonicum Załączniki: Warunkowość ex-ante w RPO – Lubuskie 2020 Uwagi do uchwały nr 9/KM RPO-L2020/2015

Organizacje pozarządowe
26 sierpnia, 2015

Sektor 3 Słubice ma nową siedzibę

Uprzejmie informujemy, że od 4 stycznia 2016 r. Sektor 3 Słubice zmienia swoją siedzibę. Od nowego roku zapraszamy Państwa do naszej nowej siedziby w biurze Fundacji na rzecz Collegium Polonicum, ul. Kościuszki 1 w Słubicach (I piętro budynku Biblioteki Collegium Polonicum). Nie zmieniają się nasze namiary kontaktowe. Nadal jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerami tel.884 309 488,61 829 67 91, adresem e-mail: sektor3@fundacjacp.org, jak również znajdziecie nas na facebooku i twitterze. Do zobaczenia! Zespół Sektora 3 Słubice

Slider
24 świąteczne prezenty dla Dwumiasta poszukiwane!
24 sierpnia, 2015

24 świąteczne prezenty dla Dwumiasta poszukiwane!

Zostań gospodarzem jednego z wieczorów w ramach Aktywnego Kalendarza Adwentowego 2015. Jak co roku, zachęcamy organizacje pozarządowe, instytucje kulturalne i społeczne, jak również przedsiębiorców i osoby prywatne, aby na jeden adwentowy wieczór stali się gospodarzami wyjątkowego spotkania i zaproponowali mieszkańcom Słubic i Frankfurtu nad Odrą aktywności związane ze świętami Bożego Narodzenia w ramach Aktywnego Kalendarza Adwentowego 2015. Na zgłoszenia czekamy do 24.09.2015r. Po upływie tego terminu zespół organizacyjny dokona weryfikacji ofert i podejmie decyzję, które z nich wejdą w skład Aktywnego Kalendarza Adwentowego 2015. Kryteria wyboru jury: oryginalność oferty, możliwość spotkania i wymiany doświadczeń między pokoleniami i narodami, polsko- niemiecki charakter, związek ze świętami Bożego Narodzenia i adwentem. Aktywny Kalendarz Adwentowy Od 1 do 24 grudnia instytucje społeczne i kulturalne otwierają swoje drzwi, aby przedstawić się szerszej publiczności, opowiedzieć o swojej pracy oraz zaskoczyć darmową ofertą w nastrojowej adwentowej atmosferze. Zapraszamy do udziału w przedświątecznej odkrywczej wyprawie do Słubic i Frankfurtu nad Odrą! do pobrania: formularz zgłoszeniowy

Lokalne inicjatywy
Stypendia Pomostowe 2015/2016- rekomendacje
17 sierpnia, 2015

Stypendia Pomostowe 2015/2016- rekomendacje

Poniżej prezentujemy listę rankingową osób zakwalifikowanych do rekomendacji w programie Stypendia Pomostowe 2015/2016: 1. Agata Jędrzejczyk, 2. Dominika Czapor, 3. Paulina Mrozek, 4. Agata Chorążyk, 5. Weronika Chrostowska. W zestawieniu ujęliśmy tylko osoby, którym udzielimy rekomendacji. Osoby te spełniają kryteria ubiegania się o rekomendacje. O rankingu decydowała ilość punktów zdobytych na maturze. 1 Agata Jędrzejczyk 282,2 pkt 2 Dominika Czapor 249,8 pkt 3 Paulina Mrozek 220,6 pkt 4 Agata Chorążyk 218,8 pkt 5 Weronika Chrostowska 173,6 pkt CO DALEJ ? Teraz wypełnij wniosek o przyznanie stypendium. Formularze online będą aktywne od 1 lipca 2015r. do 17 sierpnia 2015r. do godz. 16:00 – WNIOSEK ONLINE (GDZIE WPISAĆ REKOMENDACJĘ ? w pierwszej części wniosku (pytania formalne)  w  punkcie czwartym wybierz: Słubice – Fundacja na rzecz Collegium Polonicum) Przed przystąpieniem do składania wniosku on-line zapoznaj się z REGULAMINEM, następnie przygotuj dokumenty, które będą potrzebne do prawidłowego wypełnienia wniosku: kserokopię świadectwa dojrzałości, zaświadczenie o przyjęciu na studia, dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów Twojej rodziny w czerwcu 2015 r., dokument potwierdzający otrzymanie rekomendacji organizacji lokalnej (informacja drogą elektroniczną o otrzymanej rekomendacji) – dokument ten znajduje się już w siedzibie Fundacji, ponieważ to Fundacja go wystawia. Kopię dokumentu prześlemy osobom rekomendowanym pocztą, natomiast oryginał wraz z pozostałymi dokumentami dołączymy do wniosku o udzielenie stypendium wysyłanego do Łodzi. Termin składania wniosku on-line upływa 17 sierpnia 2015r. o godz. 16:00 Wydrukowany z systemu wniosek, należy podpisać i wraz z wyżej wymienionymi dokumentami (oprócz dokumentu potwierdzającego otrzymanie rekomendacji) złożyć w siedzibie organizacji lokalnej, która rekomenduje Ciebie do Programu, w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2015r. (liczy się data stempla pocztowego). Jeśli powyższe załączniki zostały już dostarczone do Fundacji na etapie starania się o rekomendację, nie ma obowiązku wysyłania ich drugi raz. W takim wypadku należy dostarczyć tylko wydrukowany i podpisany wniosek. Pytania prosimy kierować do Fundacji na rzecz Collegium Polonicum: Martyna Szymborska, sekretariat@fundacjacp.org, 95 759 24 44

Edukacja
Bądźmy w kontakcie!