IV Słubickie Forum Organizacji Pozarządowych już 8 grudnia!

Już za tydzień, po raz czwarty, przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu Gminy Słubice spotkają się na Słubickim Forum Organizacji Pozarządowych. Tegoroczna impreza odbędzie się 8 grudnia o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Collegium Polonicum.

Tematem przewodnim tegorocznego spotkania będą działania lokalne. Podczas forum podsumowana zostanie kolejna edycja konkursu „Działaj Lokalnie”. Przyjrzymy się i podsumujemy pierwszy rok funkcjonowania inicjatywy lokalnej w Gminie Słubice. A także porozmawiamy o rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na terenie Lokalnej Grupy Działania „Zielona Dolina Odry i Warty”.

Tegorocznym gościem specjalnym forum będzie Tomasz Schimanek – polityk społeczny, ekspert Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, współpracownik Instytutu Spraw Społecznych, jeden z założycieli Forum Darczyńców w Polsce. Od ponad 20 lat związany z sektorem pozarządowym.

Zgłoszenia na forum

Potwierdzenia udziału w tegorocznym forum prosimy zgłaszać za pomocą poczty e-mail: sektor3@fundacjacp.org,formularza na stronie internetowej oraz telefonicznie pod numerami: 884 309 488  (w godz. 9.00 – 16.00), do dnia 7 grudnia.

Uwaga! Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie maksymalnie 4 osób z jednej organizacji. Program IV Słubickiego Forum Organizacji Pozarządowych – 8 grudnia 2015 r., godz. 16.00, sala konferencyjna Collegium Polonicum

16.00 – Rejestracja uczestników
16.15 – Powitanie i otwarcie forum
16.20 – Działaj Lokalnie – podsumowanie IX edycji konkursu – Karol Duer, Ośrodek Działaj Lokalnie w Słubicach
16.45 – Inicjatywa Lokalna w Gminie Słubice – pierwsze doświadczenia – Sabina Matkowska, Urząd Miejski w Słubicach
17.00 – Wprowadzenie do części warsztatowej
17.10 – Warsztaty – równoczesna praca w podziale na stoliki

I. Inicjatywa Lokalna w Gminie Słubice – jakie wnioski płyną z pierwszych doświadczeń? – Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
II. Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego na terenie Lokalnej Grupy Działania „Zielona Dolina Odry i Warty” – przedstawiciel LGD „Zielona Dolina Odry i Warty”
III. Zaplanujmy Słubickie Forum NGO na 2016 r.! – Marta Wankiewicz, Fundacja na rzecz Collegium Polonicum

18.30 Podsumowanie warsztatów
18.45 Poczęstunek

IV Słubickiego Forum Organizacji Pozarządowych jest realizowane w ramach zadania pod nazwą „Wzmacnianie potencjału istniejącego już 3 sektora na terenie Gminy Słubice oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez organizację, przeprowadzenie i rozliczenie konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych z terenu Gminy Słubice w zakresie: kultury, edukacji, podtrzymywania tradycji narodowej oraz promocji turystyki i przedsiębiorczości”.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Wydarzenia
Bądźmy w kontakcie!