Szkolenie: Księgowość w PES – poziom podstawowy

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. „Księgowość w Podmiotach Ekonomii Społecznej – poziom podstawowy” w ramach projektu pn.: „Rozkręcamy społeczny biznes” – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Szkolenie przeznaczone jest dla członków organizacji pozarządowych w szczególności osób zajmujących się księgowością i kadrami w NGO z województwa lubuskiego (powiaty: krośnieński, zielonogórski, wschowski, żarski, sulęciński, słubicki oraz miasto Zielona Góra).

Szkolenie prowadzi Justyna Bartosiewicz

Zakres tematyczny szkolenia: „Księgowość w Podmiotach Ekonomii Społecznej – poziom podstawowy”
a) Działalność nieodpłatna, odpłatna i gospodarcza w organizacjach pozarządowych.
b) Specyfika rachunkowości dla podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej oraz prowadzących działalność gospodarczą.
c) Księgi rachunkowe – pojęcie, zasady otwarcia i zamknięcia.d) d)Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowych.
e) Dokumentowanie operacji księgowych.
f) Sprawozdanie finansowe organizacjach pozarządowych.
g) Opodatkowanie organizacjach pozarządowych.

Termin i miejsce szkolenia:
19.04.2017 r. w Słubicach (Collegium Polonicum, ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice, w godz. od 12.00 do 18.35)

Szczegółowe informacje oraz zapisy

Bądźmy w kontakcie!