Bezpłatne szkolenie „ABC pisania projektów” – Krosno Odrzańskie, Słubice

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze zaprasza na  bezpłatne szkolenie pn. „ABC pisania projektów ” w ramach projektu pn.: „Rozkręcamy społeczny biznes” – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych pozyskiwaniem środków na realizację projektów z województwa lubuskiego z powiatów objętych projektem: krośnieński, zielonogórski, wschowski, żarski, sulęciński, słubicki oraz miasto Zielona Góra.

Szkolenie prowadzi Małgorzata Rulińska  Przeprowadziła blisko 100 szkoleń z nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020; napisała 31 projektów do nowych programów operacyjnych krajowych i regionalnych; posiada 22 lata doświadczenia w przygotowaniu i realizacji projektów we wszystkich trzech sektorach, specjalizuje się w projektach innowacyjnych, ocenia projekty w PO WER i RPO kilku województw, obecnie jest dyrektorem spółki polsko-duńskiej zajmującej się m.in. programami, strategiami i projektami. Ekspert z listy Ministra Infrastruktury i Rozwoju m.in. w dziedzinie administracji rządowej i samorządowej

Program szkolenia: szkolenie trwa 8 h dydaktycznych:

 1. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu,
 2. Określenie grupy docelowej,
 3. Określenie celu projektu,
 4. Planowanie działań,
 5. Harmonogram,
 6. Określenie rezultatów,
 7. Budżet,
 8. Zespół projektu,
 9. Źródła finansowania: zadania publiczne, fundacje grantowe, FIO, ASOS, środki UE,
 10. Gdzie szukać aby znaleźć informacje na temat dotacji,
 11. Formularze ofert,
 12. Przedstawienie typów projektów możliwych do realizacji w ramach lokalnych inicjatyw,

Termin i Miejsce szkolenia:

9.05.2017 Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa 1 w godzinach 9.00-15.45 Harmonogram Krosno Odrz.

8.06.2017 Collegium Polonicum Słubice w godzinach 12.00-18:35 Harmonogram Słubice

REKRUTACJA:

Termin zgłoszeń:
Krosno Odrzańskie do 5.05.2017 r.
Słubice do 1.06.2017 r.

 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ:

 1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy elektroniczny: Krosno Odrzańskie WYPEŁNIJ TU
                                                                                            Słubice  WYPEŁNIJ TU
 2. W przypadku zgłoszenia osoby fizycznej prosimy wypełnić jedynie formularz zgłoszeniowy

w przypadku zgłoszenie na szkolenie osób reprezentujących NGO należy wypełnić i dostarczyć na szkolenie dokumentację niezbędną zał 2 i 5 oraz 7 i 8 do pomocy de minimis podpisane przez osoby upoważnione w Państwa organizacji  NA SZKOLENIE NALEŻY DOSTARCZYĆ DOKUMENTY W ORYGINALE!!

 1. Osoba do kontaktu w sprawie szkolenia:

Lidia Legutko 782 870 164 l.legutko@frdl.org

FRDL Ośrodek Regionalny

Al. Niepodległości 16/9

65-048 Zielona Góra

 

O zakwalifikowaniu się do danej formy wsparcia uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailem/ telefonicznie.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania maksymalnie dwóch osób z danej instytucji.

Uczestnicy szkoleń zobowiązani są do wypełnienia w trakcie szkolenia listy obecności i innych dokumentów wskazanych przez organizatora szkolenia, w tym umowy szkoleniowej. Regulamin projektu

 

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja uczestnictwa

Informacja o uzyskaniu pomocy de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc

 

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Szkolenia
Bądźmy w kontakcie!