Szkolenie „ABC przedsiębiorczości społecznej”

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze zaprasza na  bezpłatne szkolenie pn. „ABC przedsiębiorczości społecznej ” w ramach projektu pn.: „Rozkręcamy społeczny biznes” – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych w szczególności dla osób o niskich lub niewystarczających kwalifikacjach, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatów objętych projektem: krośnieński, zielonogórski, wschowski, żarski, sulęciński, słubicki oraz miasto Zielona Góra.

Głównym celem ABC przedsiębiorczości społecznej jest zaangażowanie w procesy gospodarcze grup często pomijanych na lokalnych rynkach pracy np. osób niepełnosprawnych, bezdomnych, długotrwale bezrobotnych.

 Szkolenie odbędzie się w godzinach 9:00 – 13:00

 Miejsce szkolenia:

Collegium Polonicum, sala nr 200

Termin szkolenia:
16.05.2017

Zgłoszenia do 12 maja pod nr tel.: 61 829 6791.

 

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Szkolenia
Bądźmy w kontakcie!