Bezpłatne kursy

Rozpoczęliśmy rekrutację na dwa bezpłatne kursy, które odbędą się w Słubicach:

  • opiekun osób starszych
  • asystent osób niepełnosprawnych

Kursy przeznaczone są dla opiekunów faktycznych, czyli osób, które zajmują się osobami starszymi oraz członków najbliższego otoczenia osób z niepełnosprawnością (niesamodzielnych) i pochodzą z terenu powiatu słubickiego.

W czasie kursu zapewniamy opiekę nad osobą starszą lub z niepełnosprawnością.

Kurs na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej trwa 60 godzin, w tym 20 godzin części teoretycznej i 40 godzin praktycznej. Obejmuje m.in. takie zagadnienia jak pojęcie niepełnosprawności, udzielanie pierwszej pomocy, pielęgnacja i obsługa sprzętu pomocniczego.

Natomiast kurs na opiekuna osób starszych trwa 80 godzin, uczestnicy poznają m.in. jak dobrać metody, techniki, narzędzia i formy realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, problemów i potrzeb osoby starszej, w jaki sposób udzielać wsparcia emocjonalnego i aktywizować ją, motywować do samodzielności.

Udział jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

Aby się zgłosić, konieczne jest złożenie podpisanego formularza – w biurze w Słubicach, ul. T. Kościuszki 1 w głównym budynku Collegium Polonicum, pokój 209.

Kontakt telefoniczny: 61 829 67 91 lub 884 309 488.

Szczegóły oraz harmonogram zajęć zostaną podane osobom, które będą brały udział w kursach. Każdy uczestnik kończący zajęcia otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu.

FORMULARZ DO POBRANIA

Kursy na opiekuna osób starszych oraz asystenta osób niepełnosprawnych odbywają się w ramach projektu Opiekuńcze Skrzydła Powiatu współfinansowanego w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.5 Usługi społeczne

.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Slider, Szkolenia
Bądźmy w kontakcie!