Absolutorium i nowi członkowie zarządu FCP

Zarząd Fundacji na rzecz Collegium Polonicum otrzymał absolutorium za rok 2018. Do grona członków zarządu dołączyły dwie nowe osoby: Anna Serba i Adam Szulczewski.

18 lipca w Poznaniu odbyło się posiedzenie Rady Fundacji. Przewodniczył mu prof. UAM dr hab. Andrzeja Lesickiego, rektor UAM i prezes Rady, udział wzięła m.in. prezydentka Uniwersytetu Europejskiego Viadrina prof. dr Julia von Blumenthal.

Rada wysłuchała sprawozdania zarządu z pracy w minionym roku. Dowiedziała się również, czym zajmujemy się teraz, nad czym będziemy pracować w najbliższym czasie. Członkowie rady w owocnej, merytoryczne dyskusji wskazali również propozycje tego, w co warto jeszcze bardziej się zaangażować.

Praca zarządu została zaakceptowana – zarząd otrzymał absolutorium. To nie wszystko. Do zarządu weszły dwie nowe osoby, które z fundacją są związane od wielu lat: Anna Serba i Adam Szulczewski.

Fundacja rozwinęła się w różnych działaniach, powiększył się znacząco nasz zespół. Stąd  powiększenie zarządu, który musi być silny, sprawny i uzupełniać się wzajemnie w różnych kompetencjach – i tak właśnie będzie. Dodajmy jeszcze, że funkcja w naszym zarządzie jest pracą wolontariacką.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Slider, zespol
Bądźmy w kontakcie!