Centrum aktywności obywatelskiej

To część naszej działalności szczególnie bliska naszym ideałom. Wierzymy, że zachęcając obywateli do aktywności, budujemy lepsze społeczeństwo – to obywatelskie. Aktywnie wspieramy procesy oraz inicjatywy, które przyczyniają się do tego, że ludzie zaczynają angażować się w zmianę swojego otoczenia. Pokazujemy społecznościom, w jaki sposób uczestniczyć w życiu publicznym. Jesteśmy Ośrodkiem Działaj Lokalnie, który każdego roku na wiosnę budzi do życia lokalne inicjatywy zorientowane na budowanie dobra wspólnego. A w ramach Sektora 3 uczymy, jak zakładać organizacje pozarządowe i pozyskiwać środki na ich działania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Bądźmy w kontakcie!