Wysłuchanie publiczne dla organizacji pozarządowych – Fundusze Europejskie Woj. Lubuskiego 2021-2027

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum, Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z terenu województwa lubuskiego do udziału w wysłuchaniu publicznym nt. projektu programu Fundusze Europejskie Województwa Lubuskiego 2021-2027.

Temat wysłuchania:

Projekt programu Fundusze Europejskie Województwa Lubuskiego 2021-2027 – głos podmiotów społeczeństwa obywatelskiego.

Termin i miejsce:

5 listopada 2021 r. w godz. 11.00 – 13.00, platforma do komunikacji on-line

Zasady i termin zgłaszania udziału:

Chęć uczestnictwa w wydarzeniu w roli mówcy należy zgłosić za pomocą formularza zgłoszeniowego najpóźniej do 3 listopada 2021 r. do godz. 24.00.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://bit.ly/zgloszenia_FEWL_wysluchanie_NGO

Reguły uczestnictwa:

Czas wysłuchania, a tym samym liczba osób mogących zabrać głos jest ograniczona. Czas trwania wysłuchania to maksymalnie 2h. Czas na wystąpienie nie może być dłuższy niż 6 minut, przy czym dużej liczbie zgłoszeń organizatorzy zastrzegają możliwość jego skrócenia, jednak nie mniej niż 2 minuty. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych organizatorzy przeprowadzą losowanie, aby wyłonić uczestników wysłuchania.

Dzień przed terminem wysłuchania mówcy, na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail, otrzymają link do połączenia wraz z instrukcją dotyczącą obsługi platformy internetowej wykorzystywanej do przeprowadzenia wysłuchania.

Spotkanie będzie moderowane. Link do regulaminu wysłuchania:

https://bit.ly/Reg_Wysluch_FEWL_NGO

Planowany przebieg wysłuchania:

Część I. Wypowiedzi organizatorów (ok. 20 minut)

  1. Powitanie i wyjaśnienie zasad wysłuchania.
  2. Wystąpienia przedstawicieli Zarządu Województwa Lubuskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego dotyczące wysłuchania oraz projektu programu FEWL 2021-2027.
  3. Wystąpienia zaproszonych gości.

Część II. Wypowiedzi przedstawicieli podmiotów społeczeństwa obywatelskiego (ok. 90 minut)

Część III. Podsumowanie (ok. 10 minut)

  1. Krótkie podsumowanie przedstawicieli Zarządu Województwa Lubuskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.
  2. Podziękowanie za udział, zapowiedzenie dalszych kroków.
Bądźmy w kontakcie!