Podwieczorek Obywatelski z Koalicją na rzecz Czystej Gminy Słubice!

Lubisz gdy wokół Ciebie jest czysto? My też! Dlatego zawiązujemy Koalicję na rzecz Czystej Gminy Słubice! Sektor 3 Słubice zaprasza na kolejny „Podwieczorek Obywatelski”. W imieniu komitetu organizacyjnego zapraszamy na spotkanie założycielskie Koalicji na rzecz Czystej Gminy Słubice. Spotykamy się we wtorek, 9 sierpnia o godz. 16.30 w siedzibie Fundacji na rzecz Collegium Polonicum (I piętro budynku Biblioteki Collegium Polonicum, ul. Kościuszki 1).

Podwieczorek_09.08.2016

 

Sektor 3 Słubice zaprasza na Podwieczorek Obywatelski

Termin: 9 sierpnia 2016 r., godz. 16.30

Miejsce: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum (I piętro budynku Biblioteki Collegium Polonicum, ul. Kościuszki 1)

Dla kogo: słubickie organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, działacze społeczni

Potwierdzenie udziału do 8 sierpnia: e-mail: sektor3@fundacjacp.org, tel. 884 309 488, formularz zgłoszeniowy

Temat podwieczorku:

  • Koalicja na rzecz Czystej Gminy Słubice – spotkanie poświęcone będzie prezentacji założeń, celów i działań koalicji, a także uroczystym podpisaniu „Paktu na rzecz Czystej Gminy Słubice”. Do udziału w spotkaniu zapraszamy: przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu gminy Słubice, działaczy społecznych, przedstawicieli grup nieformalnych i wszystkich zainteresowanych wspólnym działaniem.  Koalicja jest częścią kampanii „Bądź Eko-słubiczaninem!”.

 

Pakt na rzecz Czystej Gminy Słubice

My, organizacje pozarządowe działające w gminie Słubice wyrażając głęboką troskę o stan środowiska naturalnego w naszej gminie, zawiązujemy Koalicję na rzecz Czystej Gminy Słubice.

Wygląd miejscowości, w których mieszkamy i pracujemy w dużej mierze zależy od nas samych. My, przedstawiciele i członkowie słubickich organizacji uważamy siebie za część gminy i czujemy się współodpowiedzialni za otaczającą nas rzeczywistość. Chcemy, aby okolica była czysta. Aby osiągnąć ten efekt potrzebne jest do tego współdziałanie wielu podmiotów, regulacji prawnych i innych czynników. Najważniejsza jest jednak wola samych mieszkańców, aby nie tonąć w śmieciach.

Stanowczo sprzeciwiamy się wyrzucaniu śmieci na polach, w lasach czy w okolicach jezior. Sprzeciwiamy się śmieceniu w parkach, zadrzewieniach, na trawnikach i na chodnikach naszego miasta i okolicznych wiosek. Dołożymy też wszelkich starań, aby system zbierania odpadów komunalnych zaczął funkcjonować w sposób efektywny i sprzyjający lokalnemu środowisku.

Sygnatariusze niniejszego porozumienia zobowiązują się do:

– przeprowadzenia szeregu akcji sprzątania miejscowości zgodnie z przyjętym przez nas podziałem terytorialnym odpowiedzialności za akcje;

– informowania społeczeństwa o zasadach zbierania odpadów;

– reagowania na sytuacje, w których ktoś niszczy nasz wysiłek na rzecz dobra wspólnego;

– zapewnienia trwałości i ciągłości podjętych działań;

– nagłaśnianiu informacji o zawiązanej koalicji i o naszym w niej udziale.

Komitet organizacyjny:
Fundacja na rzecz Collegium Polonicum, Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych, Urząd Miejski w Słubicach, Słubicki Portal Informacyjny Słubice24.pl, Telewizja HTS Słubice

koalicja_stopka

„Podwieczorki Obywatelskie” są organizowane w ramach zadania „Wzmacnianie organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie działań w ramach Słubickiego Centrum Organizacji Pozarządowych”.

Bądźmy w kontakcie!