Podpisz się pod apelem w sprawie ustawy prawo o stowarzyszeniach!

Po 5 latach prac i przygotowań zmiany mogą trafić do kosza. Wspólnie z innymi organizacjami zachęcamy do podpisania apelu! Czasu jest mało. Podpisy zbieramy do 31.08.2015 r.

Razem z grupą organizacji pozarządowych wystosowaliśmy apel do posłów ws. zmiany ustawy o stowarzyszeniach. Od 5 lat prowadzone są prace nad nowelizacją, która może trafić do kosza razem z końcem kadencji Sejmu i Senatu. Nie pozwólmy, by wysiłek kilkuset organizacji, w tym kilku tysięcy społeczników został zlekceważony, a sprawa zamieciona pod dywan.

List otwarty można przeczytać i podpisać tutaj >>> (podpisy mogą składać i organizacje, i obywatele) do 31 sierpnia br.

Naszym celem jest zwrócenie uwagi na to, że ustawa o stowarzyszeniach wymaga zmian, a w budowanie propozycji tych zmian zaangażowanych było wielu przedstawicieli strony społecznej. Nie naciskamy na przyjęcie tych lub innych postulatów, nie wskazujemy lepszych i gorszych rozwiązań. Chcemy, by posłowie poważnie potraktowali swoje zadanie, jakim jest tworzenie prawa dobrego dla obywateli, w tym zapewniającego realizację konstytucyjnego prawa do zrzeszania się.

Zachęcamy również do posłuchania co o ustawie mówi Piotr Frączak, były Prezes OFOP, obecnie Przewodniczący Rady Programowej OFOP, który zajmował się nowelizacją od początku prac (klik!)

Przeczytaj założenia do ustawy z 2011, przygotowane przez OFOP po konsultacjach społecznych i przyjęte na VI OFIP, które były punktem wyjścia do stworzenia projektu nowelizacji (klik!)

LIST PODPISAŁY:

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
Federacja MAZOWIA
Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych
Federacja Małopolska Pozarządowa
Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Stowarzyszenie Dialog Społeczny
Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska
Stowarzyszenie Bank Żywności
Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka
Polska Fundacja im. Roberta Schumana
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Fundacja Stabilo
Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
Fundacja “Merkury”

Bądźmy w kontakcie!