Lubuskie. Spotkanie online dla organizacji pozarządowych

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli lubuskich stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, lokalnych grup działania, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich oraz obywatelki i obywateli oraz samorządowców zaangażowanych w sprawy społeczne na otwarte spotkanie 12 maja 2021 r. o godz. 17.00.

Termin: 12.05.2021 r., godz. 17:00-20:00.
Zgłoszenia udziału w spotkaniu poprzez link: https://forms.gle/ZyvhvYcbnojhhduD6
Osobom zgłoszonym przekazany będzie link do spotkania na platformie ZOOM.

Program spotkania:

 1. Powitanie i otwarcie spotkania
 • Andrzej Rybus-Tołłoczko, Przewodniczący Konwentu WRDPP, Członek Zarządu OFOP
 • Łukasz Porycki, Wicemarszałek Województwa Lubuskiego,
 • Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący RDPP ze strony pozarządowej
 • Justyna Ochędzan, Wiceprezes Zarządu WRZOS
 • Alina Prochasek, Przewodnicząca Zarządu PROM
 • Karol Handzel, Sekretarz Zarządu KIPR
 • Patryk Lewicki, Przewodniczący RDPP Województwa Lubuskiego,
 • Adam Szulczewski, Fundacja na rzecz Collegium Polonicum, Wiceprzewodniczący RDPP Województwa Lubuskiego,
 • Romuald Malinowski, Prezes Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych

2. Przedstawienie informacji o działalności krajowej RDPP – kompetencje formalne, podejmowane działania, skuteczność podejmowanych działań.
Koncepcja Rady Dialogu Obywatelskiego jako następcy krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego – kompetencje, sposób wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych, czy zastąpić także wojewódzkie RDPP.
Poznanie kondycji sektora obywatelskiego – problemy organizacji w terenie z ew. propozycją ich rozwiązań.

 • Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący RDPP ze strony pozarządowej
 • dr Maciej Dawid Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy
 • Justyna K. Ochędzan, Wiceprezes Zarządu WRZOS, Prezeska zarządu WRK ZOP, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej

3. Środki unijne na kolejnych 7 lat – na ile aktywność organizacji pozarządowych w konsultacjach proponowanych dokumentów może mieć wpływ na dostępność środków, ich wielkość oraz obszary wsparcia.
Odpowiedź na kryzys społeczno-gospodarczy i środowiskowy oraz na wyzwania związane z klimatem, edukacją, cyfryzacją w projektach Krajowego Planu Odbudowy oraz Umowy Partnerstwa.

 • dr Maciej Dawid Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy
 • Iwona Janicka, Członkini Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarzadowych
 • Justyna K. Ochędzan, Wiceprezes Zarządu WRZOS, Prezeska zarządu WRK ZOP, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej

4. Konsultacja uporządkowania sprawozdawczości dla organizacji, czyli uproszczenia wielu obowiązków formalnych.

 • Alicja Gawinek, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Sprawozdawczości w Organizacjach Pozarządowych

5. Nie takie straszne RODO.

 • Karol Handzel, Sekretarz Zarządu KIPR

6. Informacje na temat Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego

 • Patryk Lewicki, Przewodniczący RDPP Województwa Lubuskiego
 • Adam Szulczewski, Wiceprzewodniczący RDPP Województwa Lubuskiego

Moderator:

 • Piotr Stec, Członek Prezydium Konwentu WRDPP, Prezes Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych

Organizatorzy wydarzenia:
Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego
w porozumieniu i współpracy z:
• Rada Działalności Pożytku Publicznego,
• Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS,
• Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych OFOP,
• Polska Rada Organizacji Młodzieżowych PROM,
• Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej KIPR,
z partnerami regionalnymi:
• Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego,
• Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych,
• Fundacja na rzecz Collegium Polonicum,
• Województwem Lubuskim

Bądźmy w kontakcie!