ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ TARGÓW AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ

W związku z realizacją na terenie województwa lubuskiego projektu „Rozkręcamy społeczny biznes” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 7. Równowaga Społeczna, Działanie 7.6. Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej poszukujemy Wykonawcy do organizacji targów
(kod CPV 79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw)

W związku z powyższym informujemy o możliwości złożenia oferty na załączonym wzorze.

Termin składania oferty: 2016-11-07
Miejsce i termin realizacji zamówienia: Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli, 27.11.2016 r. (niedziela) w godz. od 11.00 do 16.00

Treść zapytania ofertowego oraz wzór oferty do pobrania poniżej w załączniku:

thumbnail of zapytanie-ofertowe-targi

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Ogłoszenia
Bądźmy w kontakcie!