Rozeznanie cenowe: Organizacja dwóch 2-dniowych spotkań Klastra PS połączonych z wizytą studyjną

W związku z realizacją na terenie województwa lubuskiego projektu „Rozkręcamy społeczny biznes” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 7. Równowaga Społeczna, Działanie 7.6. Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, zapraszamy do złożenia oferty do organizacji dwóch 2-dniowych wyjazdowych spotkań Klastra PS (kod CPV 79951000-5 usługi w zakresie organizowania seminariów)

Termin składania oferty: 2018-08-13
Miejsce i termin realizacji zamówienia: Województwo Lubuskie, 08-09.2018

Rozeznanie cenowe należy składać na załączonym formularzu rozeznania cen (Załącznik nr 1), do dnia 13.08.2018 r., mailowo na adres: a.serba@fundacjacp.org lub osobiście/pocztowo na adres Zamawiającego.

Do pobrania:

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Ogłoszenia
Bądźmy w kontakcie!