tel. 884 309 488, 603 112 487 sekretariat@fundacjacp.org
07.08.2018 | Ogłoszenia

W związku z realizacją na terenie województwa lubuskiego projektu „Rozkręcamy społeczny biznes” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 7. Równowaga Społeczna, Działanie 7.6. Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, zapraszamy do złożenia oferty do organizacji dwóch 2-dniowych wyjazdowych spotkań Klastra PS (kod CPV 79951000-5 usługi w zakresie organizowania seminariów)

Termin składania oferty: 2018-08-13
Miejsce i termin realizacji zamówienia: Województwo Lubuskie, 08-09.2018

Rozeznanie cenowe należy składać na załączonym formularzu rozeznania cen (Załącznik nr 1), do dnia 13.08.2018 r., mailowo na adres: a.serba@fundacjacp.org lub osobiście/pocztowo na adres Zamawiającego.

Do pobrania:

-->

Skontaktuj się z nami

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice
(budynek CP, II piętro pok. 208)

Godziny otwarcia: poniedziałek - czwartek 8.00 - 16.00
piątek 8:00 - 15:00
tel. 884 309 488, 603 112 487
sekretariat@fundacjacp.org

NIP:598-15-31-052 | REGON: 211249064

Polecamy