Oferta dla firm, organizacji i podmiotów publicznych

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum działa na styku sektora pozarządowego i samorządowego już od 12 lat skutecznie zwiększając zakres współpracy między nimi. Na bazie naszych badań i analiz przygotowaliśmy wiele projektów w celu zaspokojenia zdiagnozowanych potrzeb. Łączna wartość tych projektów osiągnęła ponad 20 mln zł.

Wiemy jak inwestować w kapitał ludzki, jak wspierać rozwój wiedzy, jak rozpoznawać i zaspokajać potrzeby społeczeństwa. Budujemy trwałe mosty porozumienia pomiędzy władzą samorządową a mieszkańcami, zbliżając te dwie strony do siebie. Rozwijamy dialog społeczny, mechanizmy konsultacyjne i partycypację obywatelską. Wspierając i znając od środka sektor organizacji pozarządowych mamy unikalny dostęp do ogromnego i zarazem rzadko wykorzystywanego źródła informacji, jakim są członkowie lokalnych społeczności – organizacje i ich członkowie tworzący kapitał społeczny, młodzież, seniorzy czy osoby wykluczone społecznie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Bądźmy w kontakcie!