Nasza misja

Misją Fundacji jest budowanie mostu porozumienia i współpracy pomiędzy samorządami a społeczeństwem, bazującego na dialogu obu stron, z wykorzystaniem zdiagnozowanych przez nas zasobów i możliwości każdej z nich, dążąc do zaspokojenia rzeczywistych potrzeb lokalnych społeczności. Uważamy, że najważniejszym przęsłem tego mostu są organizacje pozarządowe dlatego najwięcej uwagi skupiamy na wzmacnianiu ich w swojej roli. Misja ta realizowana jest przy pomocy programów Fundacji mieszczących się w trzech obszarach:

  • 1.Centrum Organizacji Pozarządowych, czyli współpraca międzysektorowa, kreowanie polityk publicznych i pomoc infrastrukturalna dla organizacji;
  • 2.Centrum Aktywności Obywatelskiej, czyli rozwój lokalny i wspieranie inicjatyw dla dobra wspólnego zakładających zwiększenie zaangażowania w sprawy publiczne mieszkańców;
  • 3.Edukacja i rynek pracy, czyli wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podejmowanie innowacyjnych działań w sferze edukacji i rozwiązywania problemów rynku pracy.

Podejmowane działania wynikają z rzetelnie zdiagnozowanych potrzeb.

Fundacja opiera się na zespole dynamicznych i pełnych pasji ludzi, dla których ważne jest stałe podnoszenie swoich kompetencji i zdobywanie nowych doświadczeń. Jest zarządzana w sposób przejrzysty opierający się na partnerstwie, wzajemnym zaufaniu i szacunku. Te same wartości wyznajemy w kontaktach z partnerami. Uważamy, że aby organizacja świadczyła usługi na wysokim, profesjonalnym poziomie i tworzyli ją eksperci, jej zespół musi być wynagradzany.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Bądźmy w kontakcie!