Piąta edycja konkursu „Biznes wrażliwy społecznie” – szukamy wrażliwych biznesów!

Już po raz piąty Fundacja na rzecz Collegium Polonicum poszukuje lubuskich biznesów wrażliwych społecznie. Do 10 września czekamy firmy, które robią coś dobrego dla lokalnej społeczności.

Celem konkursu jest zaprezentowanie dobrych praktyk firm z województwa lubuskiego, które realizują inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, w tym współpracują z podmiotami ekonomii społecznej (fundacjami, stowarzyszeniami, spółdzielniami socjalnymi) tworząc wspólną wartość.

Wyszukujemy firmy, które robią coś więcej, które wiedzą, że mogą mieć wpływ na swoje otoczenie. Jeśli Wasza firma jest bezinteresowanie wspiera innych, wspiera działalność charytatywną, współpracuje z mieszkańcami lub organizacjami pozarządowymi, to ten konkurs jest właśnie dla Was!

Wypełnij formularz zgłoszeniowy w konkursie Biznes Wrażliwy Społecznie 2021!
Pokaż swoją praktykę i zainspiruj innych do pozytywnego działania!

Szczegółowe informacje o konkursie Biznes Wrażliwy Społecznie na stronie www.bws.fundacjacp.org.

Bądźmy w kontakcie!