tel. 884 309 488, 603 112 487 sekretariat@fundacjacp.org
17.03.2017 | Lokalne inicjatywy

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu gminy Słubice na bezpłatne warsztaty z pn. „Rola organizacji w utworzeniu pierwszego międzypokoleniowego, sąsiedzkiego Centrum Aktywności Lokalnej w Słubicach”, które odbędzie się 21 marca br. w sali  nr 20 w budynku Collegium Polonicum.

Warsztat skierowany jest do członków lokalnych organizacji pozarządowych. Na spotkaniu omówimy szczegóły rekomendacji które pojawiły się w toku działań animacyjnych przy tworzeniu Gminnego Programu Rewitalizacji:

 • utworzenie i prowadzenie sąsiedzkich kawiarenek,
 • utworzenie i prowadzeni społecznego Centrum Aktywności Lokalnej,
 • opracowanie długofalowego i kompleksowego planu animacyjnego dla Słubic,
 • omówienie możliwych form prawnych takiej działalności,
 • omówienie źródeł finansowania tych działań.

Aby dostosować się do możliwości uczestniczenia osób w różnej sytuacji społeczno-zawodowej, warsztat został podzielony na dwie niezależne sesje :

I sesja dla osób dysponujących czasem DO godziny 15:30,

II sesja dla osób dysponujących czasem OD godziny 16:30.

Praca na obydwu sesjach przebiegać będzie wg tego samego scenariusza :

Rozpoczniemy od omówienia idei pierwszego w regionie Centrum Aktywności Lokalnej i możliwości działania w jego ramach. Następnie przeanalizujemy zasoby organizacji chcących zaangażować się w jego utworzenie oraz opracujemy harmonogram utworzenia centrum. Na podsumowanie wskażemy źródła finansowania i możliwości prawne działalności takiego centrum.

Harmonogram

13:00 – 15:30 – I sesja :

 • zadania do realizacji,
 • zasoby lokalnych organizacji,
 • wytyczenie planu czasowego,
 • wskazanie źródeł finansowania.

15:30 – 16:30 – przerwa na lunch – na lunch zapraszamy zarówno osoby kończące sesję I jak rozpoczynające sesję II

16:30 – 19:00 – II sesja:

 • zadania do realizacji,
 • zasoby lokalnych organizacji,
 • wytyczenie planu czasowego,
 • wskazanie źródeł finansowania.

Wnioski i rekomendacje pracy na warsztacie zostaną zawarte w Gminnym Programie Rewitalizacji na lata 2017-2020.

Chęć udziału można zgłaszać pod nr telefonu: 61 829 67 91. Serdecznie zapraszamy!

-->

Skontaktuj się z nami

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice
(budynek CP, II piętro pok. 208)

Godziny otwarcia: poniedziałek - czwartek 8.00 - 16.00
piątek 8:00 - 15:00
tel. 884 309 488, 603 112 487
sekretariat@fundacjacp.org

NIP:598-15-31-052 | REGON: 211249064

Polecamy