Biznes Wrażliwy Społecznie 2023

Do 20 sierpnia czekamy na zgłoszenia firm z terenu województwa lubuskiego do udziału w konkursie Biznes Wrażliwy Społecznie. Już po raz szósty nagradzamy lubuskich przedsiębiorców, którzy realizują lub wspieają inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych.

Biznesie, jeżeli oprócz swojej podstawowej działalności angażujesz się na rzecz społeczności lokalnej, współpracujesz ze szkołami, angażujesz pracowników, wspierasz organizacje pozarządowe, a być może realizujesz swoje własne programy społecznościowe to zgłoś swoje działania do konkursu Biznes Wrażliwy Społecznie.

Celem konkursu jest zaprezentowanie dobrych praktyk firm z województwa lubuskiego, które realizują inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, w tym współpracują z podmiotami ekonomii społecznej (fundacjami, stowarzyszenia, spółdzielniami socjalnymi) tworząc WSPÓLNĄ WARTOŚĆ. Poprzez konkurs WYZWALAMY SPOŁECZNĄ ENERGIĘ BIZNESU i pozwalamy nawiązać relację biznesu z podmiotami społecznymi.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy do konkursu dostępny jest na stronie bws.fundacjacp.org
Na Wasze zgłoszenia czekamy do 20 sierpnia!

KONKURS BIZNES WRAŻLIWY SPOŁECZNIE – edycja 2023 (harmonogram):

  • I ETAP – zgłaszanie działań przez lubuskie firmy (19.06.2023 – 20.08.2023)
  • II ETAP – analiza formularzy przez pracowników Organizatora Konkursu + wywiad telefoniczny
  • III ETAP – ocena merytoryczna zgłoszeń przez Kapitułę Konkursu/możliwość spotkań konsultacyjnych w przedsiębiorstwach
  • IV ETAP – wybór laureatów konkursu i Gala Finałowa

Konkurs Biznes Wrażliwy Społecznie organizuje Fundacja na rzecz Collegium Polonicum. Działania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Bądźmy w kontakcie!