Aktualności

29 czerwca, 2022

Wyniki Działaj Lokalnie 2022

Z dużą satysfakcją ogłaszamy wyniki konkursu grantowego „Działaj Lokalnie”. Komisja konkursowa postanowiła dofinansować 10 z 23 nadesłanych wniosków. Łącznie przekażemy na Państwa działania 55 000.00 zł Lista rankingowa wniosków złożonych w ramach Programu „Działaj Lokalnie ” –> DO POBRANIA W pracach komisji udział wzięło 5 osób reprezentujących różne środowiska i różne lokalizacje województwa lubuskiego. Każda z tych osób miała za zadanie ocenić projekty pod kątem innowacyjności pomysłu, zaangażowania i współpracy mieszkańców w ich realizację, pożyteczności, trafności zdiagnozowanych problemów, na które odpowiadały projekty, czy też adekwatności zaproponowanych działań do celu jaki zamierzano osiągnąć. Do przyznania było maksymalnie 40 punktów. Każdy projekt oceniało dwóch ekspertów a wynik punktowy to średnia ich ocen. W ciągu najbliższego tygodnia skontaktujemy się z Państwem w sprawie podpisania umów o dofinansowanie. Serdecznie gratulujemy Laureatom tegorocznej edycji!

Ogłoszenia
Nowa Sól: Jak współpracować z wolontariuszami?
18 maja, 2022

Nowa Sól: Jak współpracować z wolontariuszami?

Rozwój sieci wolontariatu w Nowej Soli to cel, który Miasto Nowa Sól stawia sobie wspólnie z Fundacja na rzecz Collegium Polonicum w ramach rozpoczętego projektu „Nowa Sól na społecznej fali”. Przechodzimy od planowania do realizacji – właśnie rozpoczyna się nabór na pierwsze szkolenie dotyczące wolontariatu. Kto może wziąć udział w szkoleniu? 👉 Do udziału w szkoleniach w szczególności zapraszamy koordynatorów i opiekunów wolontariatu w szkołach i organizacjach. Liczba miejsc jest ograniczona do 20 osób. 🤝 Temat szkolenia: Jak współpracować z wolontariuszami? Program szkolenia • przygotowywanie szkoły/organizacji do współpracy z wolontariuszami – określanie potrzeb, wyznaczanie celów i delegowanie zadań, dawanie wpływu • podtrzymywanie motywacji wolontariusza – motywacyjne DNA, motywacja 2.0, świętowanie sukcesów, koncentracja na korzyściach • komunikacja z wolontariuszem – przekazywanie informacji zwrotnej, prowadzenie rozmów ewaluacyjnych i oceniających, docenianie • obowiązki formalno – prawne związane z zatrudnianiem wolontariuszy. Termin i czas trwania szkolenia: 28.05.2022 r. w godz. 9.00 -14.00 Miejsce: Centrum Aktywności Społecznej, ul. Kasprowicza 12 w Nowej Soli ✍️ Jak się zgłosić? Chęć udziału w szkoleniu można zgłaszać do 23 maja 2022 r. poprzez złożenie deklaracji uczestnictwa w szkoleniu za pomocą e-maila na adres zienkowicz@nowasol.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 570 358 604 / 68 452 60 86 Pytania, informacje – osoby do kontaktu: Urząd Miejski w Nowej Soli / CAS Marcin Herma/ Elżbieta Zienkowicz zienkowicz@nowasol.pl tel. 570 358 604/ 68 452 60 86 Fundacja na rzecz Collegium Polonicum Agata Fogel a.fogel@fundacjacp.org tel. 533 316 288 Projekt „Nowa Sól na społecznej fali” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Aktywni Obywatele
Nowa Sól: Cykl szkoleń dla NGO
18 maja, 2022

Nowa Sól: Cykl szkoleń dla NGO

Zapraszamy na cykl szkoleń dotyczących działalności organizacji pozarządowych. Szkolenia realizowane są w ramach projektu: „Nowa Sól na społecznej fali”, który jest wdrażany przez Fundacja na rzecz Collegium Polonicum we współpracy z Gminą Nowa Sól – Miasto. 👉 Program pierwszego szkolenia: TYTUŁ: Działalność statutowa i gospodarcza w NGO DLA KOGO? Członkowie i pracownicy organizacji pozarządowych z Nowej Soli TERMIN 20.05.2022 r. w godz. 16.00 – 19.00 MIEJSCE CAS – Centrum Aktywności Społecznej Nowa Sól TRENER Dorota Zubko PROGRAM • różnice między działalnością statutową nieodpłatną, odpłatną i gospodarczą • czym różni się działalność odpłatna od gospodarczej • rachunkowe wyodrębnienie działalności statutowej i gospodarczej • aspekty podatkowe (CIT, VAT) LICZBA MIEJSC OGRANICZONA DO 20! 📅 ZGŁOSZENIA DO 18 MAJA! 👉 Program drugiego szkolenia: TYTUŁ: Obowiązki sprawozdawcze w NGO DLA KOGO? Członkowie i pracownicy organizacji pozarządowych z Nowej Soli TERMIN 25.05.2022 r. w godz. 16.00 – 19.00 MIEJSCE CAS – Centrum Aktywności Społecznej Nowa Sól TRENER Dorota Zubko PROGRAM • sprawozdawczość merytoryczna w organizacjach pozarządowych • sprawozdawczość finansowa w organizacjach pozarządowych • zasady sporządzania i składania sprawozdania finansowego za 2021 rok LICZBA MIEJSC OGRANICZONA DO 20! 📅 ZGŁOSZENIA DO 23 MAJA! Osoby do kontaktu: Urząd Miejski w Nowej Soli ☎️ Marcin Herma / Elżbieta Zienkowicz zienkowicz@nowasol.pl tel. 570 358 604, 68 452 60 86 Fundacja na rzecz Collegium Polonicum ☎️ Agata Fogel a.fogel@fundacjacp.org tel. 533 316 288 Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Aktywni Obywatele
Pierwsze spotkanie strategiczne za nami
10 maja, 2022

Pierwsze spotkanie strategiczne za nami

Projekt „Nowa Sól na społecznej fali” finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny dzięki zawartemu wsparciu na rozwój instytucjonalny pozwala nam pracować nad strategią rozwoju Fundacji na rzecz Collegium Polonicum na kolejne lata. 9 maja 2022 r. w Dąbiu (pow. krośnieński) spotkaliśmy się na pierwszych warsztatach, których celem jest partycypacyjne, zespołowe wypracowanie planów na przyszłość. Działamy pod czujnym okiem trenera Marcina Jerzynka. Kolejne spotkanie jeszcze w tym miesiącu.

Aktywni Obywatele
Działaj Lokalnie Czas Start!
20 kwietnia, 2022

Działaj Lokalnie Czas Start!

Zapraszamy wszystkich, którzy mają pomysły na zmianę swojego najbliższego otoczenia do udziału w kolejnej edycji konkursu Działaj Lokalnie. Wnioski można składać do 31 maja. Maksymalna kwota dotacji to 6000 zł. Kto może wziąć udział w konkursie? – organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (np. uczniowskie kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej, zarejestrowane koła gospodyń wiejskich) – grupy nieformalne działające przy instytucjach bądź organizacjach pozarządowych (w których imieniu wniosek składa dana instytucja) – grupy nieformalne występujące z wnioskiem samodzielnie jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie (np. grupa mieszkańców osiedla, wsi) Na co można uzyskać dofinansowanie? Grant w wysokości do 6000 zł można dostać na projekty aktywizujące mieszkańców wokół sprawy na rzecz dobra wspólnego. Może to być np. budowa altanki, placu zabaw, organizacja wypoczynku, warsztatów czy pikniku. Z związku z wojną na Ukrainie wprowadzono także specjalną ścieżkę “Działaj Lokalnie i solidarnie z Ukrainą”, co oznacza że dotacje mogą być przeznaczone na wsparcie inicjatyw lokalnych na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy. Co trzeba zrobić? Po pierwsze obudzić w sobie duszę społecznika! Przemyśleć, co można zmienić w najbliższym otoczeniu, zaangażować mieszkańców do wspólnych działań, wyzwolić społeczną energię. Po opracowaniu koncepcji – należy złożyć wniosek o dofinansowanie. W jaki sposób składa się wniosek? Wniosek należy złożyć w Generatorze dostępnym TUTAJ Do kiedy można złożyć wniosek? Wnioski będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem generatora w terminie do 31 maja 2022r. do godziny 23.59. Kiedy projekty mogą być realizowane? Zgodnie z Regulaminem projekty nie mogą być akcyjne, a powinny trwać min. 3 miesiące –  max 6 miesięcy w terminie od 1 lipca do 31 grudnia 2022r. Wyjątek stanowią działania niwelujące negatywne skutki pandemii oraz dotyczące wsparcia dla uchodźców z Ukrainy. Chcesz dowiedzieć się więcej lub skonsultować wniosek? Osoba do kontaktu: Marta Stachowska telefon: 603-112-487, e-mail: m.stachowska@fundacjacp.org PLIKI DO POBRANIA: Regulamin Wzór wniosku

Ogłoszenia
Zdrowych i spokojnych Świąt!
15 kwietnia, 2022

Zdrowych i spokojnych Świąt!

Zespół Fundacji na rzecz Collegium Polonicum składa Państwu serdeczne życzenia Zdrowych i Spokojnych Świąt Wielkiej Nocy!

Ogłoszenia
Pierwsze szkolenie z konsultacji społecznych za nami
4 kwietnia, 2022

Pierwsze szkolenie z konsultacji społecznych za nami

Wspólnie z Nową Solą 26 marca 2022 r. rozpoczęliśmy cykl szkoleń dotyczących konsultacji społecznych w ramach projektu „Nowa Sól na społecznej fali”. W szkoleniu pn. „Wprowadzenie do konsultacji społecznych” prowadzonym przez Damiana Deca udział wzięli rzedstawiciele nowosolskich organizacji pozarządowych, społecznicy, mieszkańcy miasta, nowosolscy radni oraz urzędnicy. Poprzez zabawy rozwijające umiejętności społeczne uczestnicy szkolenia dowiedzieli się co to jest dialog obywatelski, partycypacja obywatelska, co to są bariery konsultacji społecznych, zagrożenia wynikające z konsultacji społecznych oraz poznali wiele innych zagadnień z zakresu konsultacji społecznych. Było wesoło, ale i zatrważająco groźnie, w tle szkolenia pojawiło się nawet morderstwo… Działo się, oj działo! Pomimo kryminalnych wątków, według uczestników szkolenia jedną z najważniejszych zasad konsultacji społecznych jest „dobra wiara” 😊 Oby tak dalej… Dziękujemy za Waszą obecność! Do zobaczenia w Centrum Aktywności Społecznej już 9 kwietnia! Projekt „Nowa Sól na społecznej fali” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Projekt realizowany jest przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum we współpracy z Gminą Nowa Sól – Miasto.

Aktywni Obywatele
Nowa Sól na społecznej fali – szkolenia z konsultacji społecznych
4 marca, 2022

Nowa Sól na społecznej fali – szkolenia z konsultacji społecznych

Wzmocnienie procesów konsultacji społecznych to cel, który Miasto Nowa Sól stawia sobie wspólnie z Fundacją na rzecz Collegium Polonicum w ramach rozpoczętego projektu „Nowa Sól na społecznej fali”. Przez najbliższe kilkanaście miesięcy mieszkańcy, społecznicy, urzędnicy oraz radni będą wspólnie uczyć się i przeprowadzać modelowe konsultacje społeczne – właśnie rozpoczyna się nabór na pierwszy cykl szkoleń dotyczących konsultacji społecznych. Kto może wziąć udział w szkoleniach? Do udziału w szkoleniach w szczególności zapraszamy przedstawicieli nowosolskich organizacji pozarządowych, społeczników, mieszkańców miasta zainteresowanych sprawami społecznymi, nowosolskich radnych oraz urzędników i pracowników jednostek organizacyjnych Miasta Nowej Soli. Liczba miejsc jest ograniczona do 20 osób. Preferowane będą osoby, które zadeklarują udział w całym cyklu składającym się z 3 szkoleń, które poprowadzą trenerzy i praktycy konsultacji społecznych. Tematy i terminy szkoleń: Wprowadzenie do konsultacji społecznych – 26 marca 2022 r. (trener: Damian Dec) Jak przygotować i przeprowadzić konsultacje społeczne? – 2 kwietnia 2022 r. (trener: Tadeusz Mincer)Konsultacje społeczne w praktyce – 23 kwietnia 2022 r. (trener: Damian Dec) Czas trwania szkoleń: 9.30 – 16.30 Miejsce: Centrum Aktywności Społecznej, ul. Kasprowicza 12. Jak się zgłosić? Chęć udziału w cyklu szkoleń można zgłaszać do 22 marca 2022 r.  za pomocą formularza zgłoszeniowego online dostępnego pod adresem https://bit.ly/szkolenia-Na-Spolecznej-Fali   Szczegółowe informacje są dostępne również na stronach internetowych nowasol.pl i fundacjacp.org Co po szkoleniach? Cykl 3 szkoleń jest wprowadzeniem do dalszych działań. Osoby, które wezmą udział w szkoleniach będą stanowiły trzon grupy roboczej do spraw konsultacji społecznych, która w najbliższych miesiącach zajmie się przygotowaniem sześciu procesów konsultacyjnych. – Wspólnie z mieszkańcami i społecznikami porozmawiamy m.in. o tym jak ich zdaniem powinna wyglądać Młodzieżowa Rada Miasta, pochylimy się nad programem współpracy Nowej Soli z organizacjami pozarządowymi czy zaprosimy do rozmowy o pomysłach na działania w ramach Centrum Aktywności Społecznej. To jednak nie wszystko. Projekt „Nowa Sól na społecznej fali” zakłada również szereg działań mających na celu wsparcie lokalnych wolontariuszy czy wzmocnienie nowosolskich organizacji pozarządowych m.in. poprzez organizację dedykowanych szkoleń czy Nowosolskiego Forum Organizacji Pozarządowych. Większość zaplanowanych działań będzie realizowana przy współpracy z nowosolskim Centrum Aktywności Społecznej. Pytania, informacje – osoby do kontaktu: Urząd Miejski w Nowej SoliMarcin Hermaherma@nowasol.pltel. 570 358 604 Fundacja na rzecz Collegium PolonicumAdam Szulczewskia.szulczewski@fundacjacp.orgtel. 533 316 283 Do pobrania: Regulamin uczestnictwa w szkoleniach (pdf) Projekt jest współfinansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Na jego realizację pozyskano. Na jego realizację, która potrwa do końca września 2023 r. pozyskano 83 781,83 euro.

Aktywni Obywatele
Nasiąkłam miłością do człowieka
4 lutego, 2022

Nasiąkłam miłością do człowieka

Edyta Czeczkova, prezeska Fundacji Spełnienie ze Szprotawy w województwie lubuskim, laureatka trzeciej edycji akcji Zwykły Bohater (w kategorii obywatelskiej, organizowanej przez telewizję TVN, Onet i Bank BPH) opowiada Marcie-Nadrzyckiej-Soczek o tym, co to znaczy czynić dobro, co dała jej babcia, jak założyła fundację, jak mądrze pomagać i co ma z tym wspólnego depresja, jak wychować młodych wolontariuszy, jak budować organizację i sieć współpracy, jak informować o swoich działaniach oraz jak dobrze wykorzystać czas pandemii. Edyta Czeczkova prowadzi fundację od 10 lat, jednak już wiele lat wcześniej aktywnie angażowała się w pomoc dzieciom z ubogich rodzin. Jak sama mówi, nie jest bohaterem, jest wolontariuszką. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy. 

Organizacje pozarządowe
Bądźmy w kontakcie!