Posiedzenie Rady Fundacji na rzecz Collegium Polonicum

Jej Magnificencja Rektor UAM prof. Bogumiła Kaniewska przewodniczyła po raz pierwszy posiedzeniu Rady Fundacji na rzecz Collegium Polonicum.

Posiedzenie rady fundacji odbyło się 10 grudnia w formie online. Oprócz Pani Rektor prof. Bogumiły Kaniewskiej udział w posiedzeniu wzięli pozostali członkowie rady:
Prezydentka Europejskiego Uniwersytetu Viadrina prof. dr Julia von Blumenthal, prof. UAM dr hab. Marek Nawrocki, dr Ryszard Bodziacki i Kazimiera Jakubowska.

Podczas posiedzenia rady fundacji obecni byli również członkowie zarządu: Prezes zarządu Magdalena Tokarska, prof. UAM dr hab. Grzegorz Podruczny, dr Krzysztof Wojciechowski, Karolina Dreszer-Smalec, Anna Serba i Adam Szulczewski, a także pracownicy fundacji: Beata Małachowska i Katarzyna Szewielińska.

Dodatkowo na zaproszenie Pani Rektor udział w spotkaniu wziął Prorektor ds. kadr i rozwoju prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas.

Rada fundacji jednogłośnie zatwierdziła sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne przedłożone przez zarząd, tym samym udzieliła zarządowi absolutorium. Dodatkowo członkowie rady jednomyślnie podjęli decyzję, że od 10 maja 2021 r. nowym członkiem rady fundacji zostanie prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Wydarzenia
Bądźmy w kontakcie!