Posiedzenie Rady Fundacji na rzecz Collegium Polonicum

Jej Magnificencja Rektor UAM prof. Bogumiła Kaniewska 29 czerwca przewodniczyła po raz kolejny posiedzeniu Rady Fundacji na rzecz Collegium Polonicum.

Posiedzenie rady fundacji odbyło się po raz drugi w formie online. Oprócz Pani Rektor prof. Bogumiły Kaniewskiej udział w posiedzeniu wzięli również aktualni członkowie rady:
Prezydentka Europejskiego Uniwersytetu Viadrina prof. dr Julia von Blumenthal i Prorektor ds. kadr i rozwoju prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas.

Dodatkowo w posiedzeniu udział wzięli obecni członkowie zarządu: Prezes zarządu Magdalena Tokarska, dr Krzysztof Wojciechowski, Karolina Dreszer-Smalec i Adam Szulczewski. Posiedzenie protokołowała Marta Stachowska.

W trakcie obrad rada uzupełniła swój skład o kolejnych przedstawicieli. Na kolejną kadencję do grona członków Rady Fundacji na rzecz Collegium Polonicum wybrani zostali: Kazimiera Jakubowska (wieloletni pedagog i samorządowiec, obecnie przewodnicząca Powiatowej Rady Kobiet i członkini Wojewódzkiej Rady Kobiet) oraz dr Ryszard Bodziacki (burmistrz Słubic w latach 1991-97 i 2002-2010, a także wykładowca UAM).

Po raz pierwszy do składu rady wybrane zostały również: prof. UAM dr hab. Magdalena Musiał-Karg (prodziekan ds. badań i współpracy naukowej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM) oraz Agnieszka Palacz na co dzień pełniąca funkcję kwestora UAM.

W trakcie posiedzenia rada zatwierdziła również sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji w 2020 r., tym samym udzielając absolutorium obecnemu zarządowi.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Wydarzenia
Bądźmy w kontakcie!