tel. 884 309 488, 603 112 487 sekretariat@fundacjacp.org
30.06.2021 | Wydarzenia

Jej Magnificencja Rektor UAM prof. Bogumiła Kaniewska 29 czerwca przewodniczyła po raz kolejny posiedzeniu Rady Fundacji na rzecz Collegium Polonicum.

Posiedzenie rady fundacji odbyło się po raz drugi w formie online. Oprócz Pani Rektor prof. Bogumiły Kaniewskiej udział w posiedzeniu wzięli również aktualni członkowie rady:
Prezydentka Europejskiego Uniwersytetu Viadrina prof. dr Julia von Blumenthal i Prorektor ds. kadr i rozwoju prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas.

Dodatkowo w posiedzeniu udział wzięli obecni członkowie zarządu: Prezes zarządu Magdalena Tokarska, dr Krzysztof Wojciechowski, Karolina Dreszer-Smalec i Adam Szulczewski. Posiedzenie protokołowała Marta Stachowska.

W trakcie obrad rada uzupełniła swój skład o kolejnych przedstawicieli. Na kolejną kadencję do grona członków Rady Fundacji na rzecz Collegium Polonicum wybrani zostali: Kazimiera Jakubowska (wieloletni pedagog i samorządowiec, obecnie przewodnicząca Powiatowej Rady Kobiet i członkini Wojewódzkiej Rady Kobiet) oraz dr Ryszard Bodziacki (burmistrz Słubic w latach 1991-97 i 2002-2010, a także wykładowca UAM).

Po raz pierwszy do składu rady wybrane zostały również: prof. UAM dr hab. Magdalena Musiał-Karg (prodziekan ds. badań i współpracy naukowej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM) oraz Agnieszka Palacz na co dzień pełniąca funkcję kwestora UAM.

W trakcie posiedzenia rada zatwierdziła również sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji w 2020 r., tym samym udzielając absolutorium obecnemu zarządowi.

-->

Skontaktuj się z nami

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice
(budynek CP, II piętro pok. 208)

Godziny otwarcia: poniedziałek - czwartek 8.00 - 16.00
piątek 8:00 - 15:00
tel. 884 309 488, 603 112 487
sekretariat@fundacjacp.org

NIP:598-15-31-052 | REGON: 211249064

Polecamy