Szkolenie dot. Działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez OPS-y

1 marca 2017 r. o godz. 10.30 w Collegium Polonicum w Słubicach odbędzie się szkolenie poświęcone planowanemu konkursowi w ramach Działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.

Szkolenie organizuje Wydział Informacji i Promocji Departamentu Zarządzania RPO. Szkolenie odbędzie się w godzinach 10.30 – 13.00. Miejsce szkolenia: Collegium Polonicum, sala nr 25.

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest w agendzie.

Ilość miejsc jest ograniczona. Więcej informacji o szkoleniach oraz zapisach dostępne są pod adresem:
http://rpo.lubuskie.pl/-/szkolenie-z-zakresu-dzialania-7-1-programy-aktywnej-integracji-realizowane-przez-osrodki-pomocy-spolecznej

Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej

Celem Działania jest wzrost zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Typ I – Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, obejmujące następujące formy wsparcia:
a) kontrakt socjalny lub równoważny,
b) program aktywności lokalnej,
c) program integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Szkolenia
Bądźmy w kontakcie!