Rozwój i współpraca samorządów, organizacji i biznesu

Pracujemy nad tym, aby urzędy stawały się coraz bardziej przyjazne dla organizacji pozarządowych i obywateli. Żeby przy podejmowaniu decyzji uwzględniały ich faktyczne potrzeby i opinie. Dlatego wspólnie z urzędnikami przygotowujemy diagnozy, strategie, prowadzimy procesy konsultacji społecznych, wdrażamy innowacyjne narzędzia współpracy samorządów i organizacji pozarządowych. Najważniejsza dla nas jest praca nad rozwojem organizacji. Chcemy, aby były coraz bardziej profesjonalne, samodzielne, zwiększały skalę działania, pozyskiwały środki z różnych źródeł. Dlatego regularnie szkolimy, doradzamy, pomagamy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Bądźmy w kontakcie!