Obowiązek informacyjny

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja na rzecz Collegium Polonicum. Przetwarzamy państwa dane osobowe w związku z prowadzoną korespondencję e-mail, ochroną przed ewentualnymi roszczeniami (prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzamy Twoje dane do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w celach udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w wiadomości (do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania) oraz dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (do czasu ich przedawnienia wynikającego z przepisów prawa). Podanie danych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwia uzyskanie odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza. Dane mogą być ujawniane podmiotom świadczącym dla nas usługi (np. hostingodawca, podmioty zapewniające obsługę IT). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Bądźmy w kontakcie!