Historia

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum powstała w październiku 2002 roku, opierając się na aktywnej współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Europejskim Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Jej fundatorami byli: prof. dr hab. Stanisław Lorenc, prof. dr hab. Janusz Wiśniewski i dr Krzysztof Wojciechowski.

Wspieranie Collegium Polonicum

Jednym z głównych celów statutowych Fundacji jest wspieranie Collegium Polonicum – pomaga wydziałom Collegium Polonicum i organizacjom studenckim. Wspiera finansowo uczelniane przedsięwzięcia, finansuje nagrody w konkursach. Oferuje także opiekę instytucjonalną Fundacji przy organizacji wydarzeń akademickich. Umożliwia studentom odbycie praktyk, zachęca ich do angażowania się w wolontariat. 

Ciągły rozwój

Fundacja jest organizacją infrastrukturalną – wspiera stowarzyszenia i fundacje działające głównie na terenie województwa lubuskiego. Ma stabilną pozycję, jest rozpoznawalna w regionie. Zrealizowała blisko 60 projektów. Były to przedsięwzięcia lokalne, regionalne, ogólnopolskie, a także międzynarodowe. Na swoje działania pozyskała łącznie 33 688 013 zł.

Stały zespół FCP liczy obecnie ok. 20 osób. Członkowie zespołu brali czynny udział w pracach nad Regionalnym Programem Operacyjnym i Planem Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie lubuskim, stale współpracują z samorządami i NGO. Są wśród nich absolwenci Szkoły Liderów, Szkoły Partycypacji Społecznej, Szkoły Animatorów Społecznych, Szkoły Trenerów Modelu Współpracy.

 Praca dla regionu

Fundacja od 2006 roku jest Ośrodkiem Działaj Lokalnie w ramach ogólnopolskiego programu grantowego. Dzięki temu wspiera i współfinansuje ciekawe przedsięwzięcia, realizowane na terenie „małych ojczyzn”. Dotychczas w ramach 15 konkursów przyznaliśmy ok. 129 dotacji na łączną kwotę 530 000 złotych.

Od 6 lat Fundacja prowadzi również działania w ramach Sektora 3 Słubice, gdzie wspiera grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, udzielając wsparcia doradczego i szkoleniowego.

W 2015 roku Fundacja otrzymała akredytację Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, co dało uprawnienia do prowadzenia Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. W ramach OWES-u wspiera inicjatywy z powiatów: słubickiego, krośnieńskiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego (ziemski i grodzki) oraz żarskiego.

Jesteśmy organizacją nowoczesną, otwartą na potrzeby społeczności lokalnej. Nasze działania kierujemy do mieszkańców regionu, organizacji pozarządowych, samorządów i przedsiębiorców. Możemy pochwalić się dużym doświadczeniem w zakresie wdrażania procedur innowacyjnego zarządzania projektami. Znamy dobrze środowisko lokalne i jego potrzeby. Jako organizacja infrastrukturalna pomagamy grupom nieformalnym oraz inicjatywnym zrobić krok do przodu, aby mogły założyć organizację i działać zgodnie z obowiązującymi standardami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Bądźmy w kontakcie!