Znowu działamy lokalnie!

Szerzenie idei wolontariatu i pomocy chorym, rozwój talentów młodzieży, wydawnictwo gazetki wiejskiej, aktywne spędzanie czasu na rowerach i w biegu, upiększenie najbliższej okolicy – to tylko niektóre z inicjatyw, które spotkały się z uznaniem komisji oceniającej wnioski w konkursie Działaj Lokalnie, ogłaszanym co roku przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum. Realizację inicjatyw zaplanowano na okres od lipca do grudnia 2015 roku.

W konkursie zgłoszono 22 projekty, z czego 11 uzyskało granty. Wszystkie projekty, które otrzymały dotację służą dobru wspólnemu lokalnych społeczności. Siedem z nich zrealizowanych zostanie na terenie powiatu Słubickiego (z czego aż dwa w Kunowicach!), dwa w partnerskiej gminie Skwierzyna i również dwa, także u partnera Fundacji – w gminie Krosno Odrzańskie.

Ośrodek Działaj Lokalnie   Fundacja na rzecz Collegium Polonicum Słubice   Aktualności

Szczegółowe wyniki konkursu można zobaczyć tutaj: http://dl.fundacjacp.org

  1. lista 1
  2. lista 2
  3. lista 3

W pracach komisji udział wzięło 7 osób reprezentujących różne środowiska i różnych partnerów konkursu. Każda z tych osób miała za zadanie ocenić projekty pod kątem innowacyjności pomysłu, zaangażowania i współpracy mieszkańców w ich realizację, pożyteczności, trafności zdiagnozowanych problemów, na które odpowiadały projekty, czy też adekwatności zaproponowanych działań do celu jaki zamierzano osiągnąć. Do przyznania było maksymalnie 45 punktów. Każdy projekt oceniało dwóch ekspertów a wynik punktowy to średnia ich ocen.

Dotacje w kwotach od 4400 do 6000 złotych Fundacja przyznała już po raz dziewiąty, gdyż od 2006 roku jest częścią ogólnopolskiej sieci Ośrodków Działaj Lokalnie, których zadaniem jest organizacja konkursu oraz animowanie okolicy, w której działają do podejmowania aktywności obywatelskiej na rzecz dobra wspólnego. W tym okresie udało się jej rozdać 77 dotacji o wysokości ponad 320 tys. złotych. Środki na dotacje pochodzą w większości od Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz lokalnych partnerów – Powiatu Słubickiego, Gmin Słubice, Krosno Odrzańskie i Skwierzyna.

W ciągu najbliższego tygodnia skontaktujemy się z Państwem w sprawie podpisania umów o dofinansowanie.

W skład komisji oceniającej wnioski wchodziło 7 osób. Kazdy wniosek został oceniony przez 2 osoby, natomiast w przypadku większych niż 15 pkt rozbieżności dokonywana była trzecia ocena. Szczegóły oceny oraz zestawienie uwag ekspertów będzie można zobaczyć logując się na swoje konto w systemie Działaj Lokalnie po 15 lipca, kiedy to zakończymy etap podpisywania umów o dofinansowanie.

 

Bądźmy w kontakcie!