Stypendia Pomostowe 2015/2016- rekomendacje

Poniżej prezentujemy listę rankingową osób zakwalifikowanych do rekomendacji w programie Stypendia Pomostowe 2015/2016: 1. Agata Jędrzejczyk, 2. Dominika Czapor, 3. Paulina Mrozek, 4. Agata Chorążyk, 5. Weronika Chrostowska.

W zestawieniu ujęliśmy tylko osoby, którym udzielimy rekomendacji. Osoby te spełniają kryteria ubiegania się o rekomendacje. O rankingu decydowała ilość punktów zdobytych na maturze.

1 Agata Jędrzejczyk 282,2 pkt
2 Dominika Czapor 249,8 pkt
3 Paulina Mrozek 220,6 pkt
4 Agata Chorążyk 218,8 pkt
5 Weronika Chrostowska 173,6 pkt

CO DALEJ ?

Teraz wypełnij wniosek o przyznanie stypendium. Formularze online będą aktywne od 1 lipca 2015r. do 17 sierpnia 2015r. do godz. 16:00 – WNIOSEK ONLINE

(GDZIE WPISAĆ REKOMENDACJĘ ? w pierwszej części wniosku (pytania formalne)  w  punkcie czwartym wybierz: Słubice – Fundacja na rzecz Collegium Polonicum)

Przed przystąpieniem do składania wniosku on-line zapoznaj się z REGULAMINEM, następnie przygotuj dokumenty, które będą potrzebne do prawidłowego wypełnienia wniosku:

  • kserokopię świadectwa dojrzałości,
  • zaświadczenie o przyjęciu na studia,
  • dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów Twojej rodziny w czerwcu 2015 r.,
  • dokument potwierdzający otrzymanie rekomendacji organizacji lokalnej (informacja drogą elektroniczną o otrzymanej rekomendacji) – dokument ten znajduje się już w siedzibie Fundacji, ponieważ to Fundacja go wystawia. Kopię dokumentu prześlemy osobom rekomendowanym pocztą, natomiast oryginał wraz z pozostałymi dokumentami dołączymy do wniosku o udzielenie stypendium wysyłanego do Łodzi.

Termin składania wniosku on-line upływa 17 sierpnia 2015r. o godz. 16:00

statut2

Wydrukowany z systemu wniosek, należy podpisać i wraz z wyżej wymienionymi dokumentami (oprócz dokumentu potwierdzającego otrzymanie rekomendacji) złożyć w siedzibie organizacji lokalnej, która rekomenduje Ciebie do Programu, w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2015r. (liczy się data stempla pocztowego). Jeśli powyższe załączniki zostały już dostarczone do Fundacji na etapie starania się o rekomendację, nie ma obowiązku wysyłania ich drugi raz. W takim wypadku należy dostarczyć tylko wydrukowany i podpisany wniosek.

Pytania prosimy kierować do Fundacji na rzecz Collegium Polonicum:

Martyna Szymborska, sekretariat@fundacjacp.org, 95 759 24 44

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Edukacja
Bądźmy w kontakcie!