Nowa Sól na społecznej fali – ruszamy!

10 grudnia 2021 r. w Nowosolskim Domu Kultury podczas gali konkursu Nowosolskie Kryształy Wolontariatu rozpoczęliśmy uroczyście projekt „Nowa Sól na społecznej fali” finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Najważniejsze założenia projektu – przybyłym gościom – przedstawiła prezeska fundacji Magdalena Tokarska.

 • Projekt „Nowa Sól na społecznej fali” jest realizowany przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum w partnerstwie z Gmin Nowa Sól – Miasto.
 • Czas trwania projektu: XII 2021 r. – IX 2023 r.
 • Kwota dofinansowania: 83 781,83 euro
 • Projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Podstawowe informacje o projekcie „Nowa Sól na społecznej fali”:

Cel projektu:

„Wzmocnienie partycypacji obywatelskiej w Nowej Soli poprzez włączenie min. 250 mieszkańców i przedstawicieli NGO do udziału w minimum 6 procesach konsultacyjnych tworzenia i wypracowywania lokalnych polityk publicznych oraz procesach decyzyjnych dotyczących spraw społecznych, w szczególności związanych z tworzonym przez miasto Centrum Aktywności Społecznej (CAS).”

Co się będzie działo?

Zdobędziemy wiedzę i umiejętności z zakresu technik i narzędzi prowadzenia konsultacji społecznych
(zrealizujemy 2 cykle szkoleń dla minimum 30 osób)

Dla kogo?
urzędnicy, radni, społecznicy, mieszkańcy, szkolne koła wolontariatu

Kiedy?
I-IV 2022 i I-IV 2023

Przeprowadzimy 6 procesów konsultacyjnych w latach 2022-2023

Co skonsultujemy? (m.in.)
zasady korzystania z Centrum Aktywności Społecznej
program współpracy Miasta Nowa Sól z organizacjami pozarządowymi
Program Aktywności Społecznej
zasady wskazywania przedstawicieli III sektora do Nowosolskiej RDPP

Wesprzemy Nowosolskie Centrum Wolontariatu

m.in. 14 szkoleń i warsztatów dla wolontariuszy (w tym szkolnych kół wolontariatu)
zorganizujmy Dni Wolontariusza (w 2022 i 2023 r.)

Wesprzemy aktywność społeczną w Nowej Soli

 • zorganizujemy Nowosolskie Fora Organizacji Pozarządowych (w 2022 i 2023 r.)
 • przeprowadzimy:
 • szkolenia dla mieszkańców z zakresu edukacji obywatelskiej
 • szkolenia dla nowosolskich organizacji pozarządowych dotyczących podnoszenie umiejętności i kompetencji
 • Razem m.in. 28 spotkań

Gdzie szukać informacji?

 • fundacjacp.org
 • nowasol.pl
 • FB Na społecznej fali Nowa Sól (facebook.com/naspolecznejfali)
 • FB Fundacja na rzecz Collegium Polonicum (facebook.com/FundacjaCP)

Tutaj znajdziecie naszą prezentację ze spotkania (plik PDF)

Pełną relację z Gali Nowosolskich Kryształów Wolontariatu oraz informacje o nagrodzonych znajdziecie na FB profilu „Na społecznej fali Nowa Sól”.

Gala była współfinansowana w ramach projektu „Nowa Sól na społecznej fali” finansowanego z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

.

Bądźmy w kontakcie!