Nowa Sól: Jak współpracować z wolontariuszami?

Rozwój sieci wolontariatu w Nowej Soli to cel, który Miasto Nowa Sól stawia sobie wspólnie z Fundacja na rzecz Collegium Polonicum w ramach rozpoczętego projektu „Nowa Sól na społecznej fali”. Przechodzimy od planowania do realizacji – właśnie rozpoczyna się nabór na pierwsze szkolenie dotyczące wolontariatu.

Kto może wziąć udział w szkoleniu?
👉 Do udziału w szkoleniach w szczególności zapraszamy koordynatorów i opiekunów wolontariatu w szkołach i organizacjach.
Liczba miejsc jest ograniczona do 20 osób.

🤝 Temat szkolenia: Jak współpracować z wolontariuszami?
Program szkolenia
• przygotowywanie szkoły/organizacji do współpracy z wolontariuszami – określanie potrzeb, wyznaczanie celów i delegowanie zadań, dawanie wpływu
• podtrzymywanie motywacji wolontariusza – motywacyjne DNA, motywacja 2.0, świętowanie sukcesów, koncentracja na korzyściach
• komunikacja z wolontariuszem – przekazywanie informacji zwrotnej, prowadzenie rozmów ewaluacyjnych i oceniających, docenianie
• obowiązki formalno – prawne związane z zatrudnianiem wolontariuszy.

Termin i czas trwania szkolenia: 28.05.2022 r. w godz. 9.00 -14.00
Miejsce: Centrum Aktywności Społecznej, ul. Kasprowicza 12 w Nowej Soli

✍️ Jak się zgłosić?
Chęć udziału w szkoleniu można zgłaszać do 23 maja 2022 r. poprzez złożenie deklaracji uczestnictwa w szkoleniu za pomocą e-maila na adres zienkowicz@nowasol.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 570 358 604 / 68 452 60 86

Pytania, informacje – osoby do kontaktu:
Urząd Miejski w Nowej Soli / CAS
Marcin Herma/ Elżbieta Zienkowicz
zienkowicz@nowasol.pl
tel. 570 358 604/ 68 452 60 86
Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
Agata Fogel
a.fogel@fundacjacp.org
tel. 533 316 288

Projekt „Nowa Sól na społecznej fali” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Bądźmy w kontakcie!