tel. 884 309 488, 603 112 487 sekretariat@fundacjacp.org
03.08.2022 | Ogłoszenia

1 sierpnia 2002 r. w Collegium Polonicum w Słubicach odbyło się posiedzenie Rady Fundacji na rzecz Collegium Polonicum. Posiedzeniu przewodniczyła prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W posiedzeniu rady po raz ostatni uczestniczyła prof. Julia von Blumenthal – aktualna prezydentka Europa-Universität Viadrina, która od października obejmie stanowisko prezydentki Humboldt-Universität zu Berlin.

Pani Profesor z rąk członków i członkiń rady, a także z rąk zarządu FCP odebrała podziękowania za dotychczasową pracę w radzie fundacji oraz życzenia powodzenia w pełnieniu nowej funkcji.

Gorące podziękowania kierujemy również do dra Krzysztofa Wojciechowskiego – jednego z założycieli naszej fundacji – który 1 sierpnia zakończył swoją wieloletnią pracę w zarządzie. Natomiast nie kończy swojej współpracy z FCP i deklaruje swoją dalszą aktywności w działaniach fundacji.

Podczas posiedzenia Rada Fundacji jednogłośnie zatwierdziła sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne, udzielając również zarządowi absolutorium.
W trakcie rady dyskutowano również o planach i kierunkach rozwoju FCP na najbliższe lata, ze szczególnym uwzględnieniem zacieśniania współpracy z Collegium Polonicum oraz oboma uniwersytetami.

Na zdjęciu Rada Fundacji na rzecz Collegium Polonicum w składzie:

 • prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, Rektor Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. Julia von Blumenthal, Prezydentka Europa-Universität Viadrina
 • prof. dr hab. Tadeusz Wallas, Prorektor ds. kadr i rozwoju,
 • prof. dr hab. Magdalena Musiał-Karg, Prodziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa,
 • dr Bodziacki Ryszard,
 • Kazimiera Jakubowska,
 • Agnieszka Palacz, kwestor UAM.

Zarząd reprezentowali:

 • Magdalena Tokarska,
 • Karolina Dreszer-Smalec,
 • dr Krzysztof Wojciechowski,
 • Adam Szulczewski.
-->

Skontaktuj się z nami

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice
(budynek CP, II piętro pok. 208)

Godziny otwarcia: poniedziałek - czwartek 8.00 - 16.00
piątek 8:00 - 15:00
tel. 884 309 488, 603 112 487
sekretariat@fundacjacp.org

NIP:598-15-31-052 | REGON: 211249064

Polecamy