tel. 884 309 488, 603 112 487 sekretariat@fundacjacp.org
28.04.2023 | Ogłoszenia

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum poszukuje osoby na stanowisko asystent/ka redakcyjny/a.

Zakres zadań:

 • Współpraca przy przygotowywaniu publikacji książkowych;
 • Edytowanie i redagowanie tekstów;
 • Zbieranie materiałów;
 • Transkrypcja nagrań dźwiękowych.

Wymagania:

 • Bardzo dobra znajomość języków polskiego i niemieckiego;
 • Umiejętność maszynopisania;
 • Dobra znajomość pakietu MS OFFICE, w tym edytora Word i programu PowerPoint;
 • Umiejętność posługiwania się mediami społecznościowymi oraz wyszukiwania informacji.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę zlecenie w wymiarze 80 godzin miesięcznie;
 • zatrudnienie od 15 maja;
 • czas trwania umowy: 6 miesięcy;
 • atrakcyjne wynagrodzenie;
 • przyjazną atmosferę pracy.

Miejsce pracy: Słubice

CV prosimy przesyłać na adres e-mail: sekretariat@fundacjacp.org do dnia 5 maja 2023 r.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum z siedzibą w Słubicach”.

Z wybranymi osobami skontaktujemy się telefonicznie.

Pytania dotyczące rekrutacji można kierować pod nr tel. +48 608 044 898.

Klauzula informacyjna.
Zostałem/am oinformowany/a, o tym, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych przesłanych w dokumentach rekrutacyjnych jest Fundacja na rzecz Collegium Polonicum z siedzibą w Słubicach przy ul. Kościuszki 1 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000143477.
 2. W sprawach dotyczących ochrony danych, prosimy kontaktować się na adres mailowy odo@fundacjacp.org.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym.
 4. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału procesie rekrutacyjnym.
 5. Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 6. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie
 7. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji.
 8. Moje dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 9. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 10. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

-->

Skontaktuj się z nami

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice
(budynek CP, II piętro pok. 208)

Godziny otwarcia: poniedziałek - czwartek 8.00 - 16.00
piątek 8:00 - 15:00
tel. 884 309 488, 603 112 487
sekretariat@fundacjacp.org

NIP:598-15-31-052 | REGON: 211249064

Polecamy