tel. 884 309 488, 603 112 487 sekretariat@fundacjacp.org
14.12.2015 | Ogłoszenia

W związku z realizacją na terenie województwa lubuskiego projektu „Rozkręcamy społeczny biznes” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 7. Równowaga Społeczna, Działanie 7.6. Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej

poszukujemy Opiekuna Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej w Słubicach (79342320-2 – Usługi w zakresie obsługi klientów) w okresie 01.2016 r. – 09.2018 r.

W związku z powyższym informujemy o możliwości złożenia oferty na załączonym wzorze.
Termin składania oferty: 2015-12-22
Miejsce realizacji zamówienia: województwo lubuskie

Treść zapytania ofertowego oraz wzór oferty do pobrania poniżej w załączniku:

thumbnail of Zapytanie ofertowe opiekun inkubatora

Formularz ofertowy – wersja edytowalna (docx)

-->

Skontaktuj się z nami

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice
(budynek CP, II piętro pok. 208)

Godziny otwarcia: poniedziałek - czwartek 8.00 - 16.00
piątek 8:00 - 15:00
tel. 884 309 488, 603 112 487
sekretariat@fundacjacp.org

NIP:598-15-31-052 | REGON: 211249064

Polecamy