tel. 884 309 488, 603 112 487 sekretariat@fundacjacp.org
11.11.2016 | Ogłoszenia

W związku z realizacją na terenie województwa lubuskiego projektu „Rozkręcamy społeczny biznes” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 7. Równowaga Społeczna, Działanie 7.6. Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej zapraszamy do złożenia oferty na zakup, dostawę i montaż mebli biurowych.
Termin składania oferty: 2016-11-18
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo lubuskie

Rozeznanie cenowe należy składać na załączonym formularzu rozeznania cen (Załącznik nr 1), do dnia 18.11.2016r., mailowo na adres: a.serba@fundacjacp.org lub osobiście/pocztowo na adres Zamawiającego.

thumbnail of rozeznanie-rynku-_meble

-->

Skontaktuj się z nami

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice
(budynek CP, II piętro pok. 208)

Godziny otwarcia: poniedziałek - czwartek 8.00 - 16.00
piątek 8:00 - 15:00
tel. 884 309 488, 603 112 487
sekretariat@fundacjacp.org

NIP:598-15-31-052 | REGON: 211249064

Polecamy