tel. 884 309 488, 603 112 487 sekretariat@fundacjacp.org
24.02.2017 | Ogłoszenia

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze informuje, że najbliższy termin posiedzenia Komisji Oceny Wniosków oceniającej wnioski o uzyskanie jednorazowej dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych oraz wnioski o wsparcie pomostowe odbędzie się w dniu 10 marca 2017 r.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w siedzibie OWES w Zielonej Górze, ul. Dąbrowskiego 41 D/3 lub w Inkubatorze Przedsiębiorczości Społecznej w Słubicach, (biuro Fundacji na rzecz Collegium Polonicum) ul. Kościuszki 1 do dnia 9 marca 2017 r., do godz. 12.00. W przypadku dostarczenia dokumentów za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu. W przypadku dostarczenia dokumentów po terminie, zostaną przekazane na następny termin KOW.

Spis dokumentów, jakie należy złożyć wraz z wnioskiem o dotację można znaleźć w Regulaminie, Rozdział 11.

Przypominamy, że wraz z wnioskiem o dotację należy złożyć wniosek o podstawowe wsparcie pomostowe (tylko dla nowo utworzonych przedsiębiorstw społecznych).

Komplet dokumentów należy złożyć:

  • w jednym egzemplarzu papierowym; wnioski, biznesplan i harmonogram muszą być wypełnione elektronicznie;
  • w jednej wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD) – należy nagrać na płycie Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsc pracy wraz z Załącznikami nr 12 i 13 Regulaminu projektu oraz Wniosek o wsparcie pomostowe (jeśli dotyczy); dokumenty te muszą być nagrane w wersji edytowalnej, np. w programie Word, Excel (nie skanowane).

Regulamin, kryteria oceny wniosków (formalne i merytoryczne) i pozostałe wymagane dokumenty znajdują się na stronie owes.zgora.pl/osrodek/do-pobrania.

-->

Skontaktuj się z nami

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice
(budynek CP, II piętro pok. 208)

Godziny otwarcia: poniedziałek - czwartek 8.00 - 16.00
piątek 8:00 - 15:00
tel. 884 309 488, 603 112 487
sekretariat@fundacjacp.org

NIP:598-15-31-052 | REGON: 211249064

Polecamy