tel. 884 309 488, 603 112 487 sekretariat@fundacjacp.org
21.08.2015 |

Anna Serba

Manager Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej
Doradca i szkoleniowiec w Sektorze 3

Jestem dyplomowanym Project Managerem, specjalistą ds. promocji i reklamy, doradcą i trenerem w Sektorze 3 Słubice, certyfikowanym doradcą ogólnopolskiej sieci Regionalnych Ośrodków EFS, specjalistą w zakresie aplikowania i rozliczania środków współfinansowanych z UE i mgr… sztuki
Współpracę z Fundacją zaczęłam w 2010 roku prowadząc szkolenia w ramach projektu „Przyjazny Urząd”, by następnie, jako doradca w Regionalnym Ośrodku EFS w Zielonej Górze z wielką determinacją wspierać potencjalnych projektodawców nie tylko pozyskać fundusze, ale przede wszystkim prawidłowo je rozliczyć. Od 2014 r. energię kieruję na działania, których głównym celem jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych. I tak od 2015 zaangażowałam się w tworzenie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, który prowadzony jest przez naszą Fundację, czyli „Rozkręcamy społeczny biznes”….
Przygodę z lubuskimi NGO’sami rozpoczęłam ponad 8 lat temu. Na początku byłam wolontariuszką w placówce wsparcia dziennego dla dzieci, potem zajęłam się koordynacją projektów realizowanych przez Centrum Wolontariatu. Dzięki temu nabyłam nie tylko doświadczenia w pozyskiwaniu środków, ale przed wszystkim, i co wydaje się cenniejsze – maiłam okazję współpracować z ludzi zaangażowanymi w swoją misję. A studia artystyczne, nauczyły mnie otwartości, wytrwałości i kreatywnego podchodzenia do wyzwań, jakie przed nami stoją.
Hobbystycznie nadal każdego dnia szukam powodów do uśmiechu.

-->

Skontaktuj się z nami

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice
(budynek CP, II piętro pok. 208)

Godziny otwarcia: poniedziałek - czwartek 8.00 - 16.00
piątek 8:00 - 15:00
tel. 884 309 488, 603 112 487
sekretariat@fundacjacp.org

NIP:598-15-31-052 | REGON: 211249064

Polecamy