Tagi

Jak nas wesprzeć?

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum jest jedną z najprężniej rozwijających się organizacji pozarządowych w województwie lubuskim, z 10-letnią tradycją, stabilną i regionalnie rozpoznawalną. Swoją działalność rozpoczęliśmy w październiku 2002 roku, opierając się na aktywnej współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Europejskim Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Celem inicjatorów Fundacji było rozwijanie działalności edukacyjnej Collegium Polonicum i jej promocja w środowisku lokalnym. Realizujemy projekty społeczne, finansowane ze źródeł unijnych i krajowych.
Pracujemy z pasją. Z zaangażowaniem robimy to, co innym wydaje się niemożliwe. Unia Europejska daje nam szansę, którą chcemy dzielić się z innymi. Nasze umiejętności i doświadczenia przekazujemy dalej, aby mieszkańcy naszego regionu żyli bez kompleksów w zjednoczonej Europie.

Jesteśmy organizacją nowoczesną, otwartą na potrzeby społeczności lokalnej. Nasze działania kierujemy do mieszkańców regionu, organizacji pozarządowych, samorządów i przedsiębiorców, a także do osób indywidualnych, które biorą udział w naszych przedsięwzięciach. Uważamy, że zmianę na lepsze można osiągnąć dzięki zaangażowaniu i aktywności mieszkańców. Naszą pomoc można porównać do "dawania wędki". Uczymy samodzielności, niezależności i odpowiedzialności za miejsce, w którym żyjemy. Zależy nam, aby mieszkańcy sami inicjowali przedsięwzięcia – to będzie miało znaczący wpływ na skuteczne rozwiązywanie problemów społecznych.

Pomagamy małym organizacjom i grupom nieformalnym w pozyskiwaniu funduszy, pokazujemy w jaki sposób realizować projekty, a także jak zakładać NGO'sy. Dzięki naszym działaniom w regionie powstało kilkanaście organizacji pozarządowych. Fundacja od 2006 roku jest też Ośrodkiem Działaj Lokalnie w ramach ogólnopolskiego programu grantowego. Dzięki temu wspieramy i współfinansujemy ciekawe przedsięwzięcia, realizowane na terenie „małych ojczyzn". W ciągu sześciu lat przekazaliśmy na ten cel prawie 240 tysięcy złotych dotacji.

Gdyby Państwo zdecydowali się nam pomóc przy wspieraniu naszych przedsięwzięć, które pomagają rozwijać się inicjatywom lokalnym, i wpływają znacząco na poprawę świadomości obywatelskiej w regionie, prosimy o wpłaty na konto:

Konto bankowe: Bank Zachodni WBK o/Słubice
nr rachunku 34 1090 1115 0000 0000 1111 2654
z dopiskiem: darowizna na cele statutowe Fundacji

W ramach współpracy oferujemy aktywny Public Relations Państwa instytucji, np. poprzez umieszczenie logotypu na naszej stronie internetowej (www.fundacjacp.org) z przekierowaniem na stronę instytucji, umieszczenie logotypu na materiałach promujących inicjatywy Fundacji.

Dziękujemy także wszystkim, którzy do tej pory wsparli nasze przedsięwzięcia, szczególnie te adresowane do dzieci, młodzieży i seniorzy.