Rozwój i współpraca samorządów, organizacji i biznesu

sieciowanie organizacji i samorządów

Współpraca i dialog to wartości, które przyświecają nam w codziennej działalnosci. Chcemy również, aby cały sektor organizacji pozarządowych nimi się kierował. Szczególnie gdy chodzi o współpracę z samorządami. Wierzymy, że będzie ona owocna gdy obie strony będą nastawione pozytywnie, a postawy roszczeniowe lub biurokratyczne schowamy do kieszeni. Skuteczne organizacje to także organizacje współpracujące ze sobą. Temu służą nasze przedsięwzięcia związane z sieciowaniem, wymianą doświadczeń i inicjowaniem wzajemnych kontaktów pomiędzy nimi.

strefa rozwoju samorządu

Aby osiągnąć cel pierwszego programu niezbędna jest praca indywidualna z przedstawicielami samorządów. Chcemy, aby polskie urzędy były przyjazne organizacjom i za ich pośrednictwem uwzględniały głos i faktyczne potrzeby mieszkańców przy podejmowaniu decyzji. Dlatego przeprowadzamy wspólnie diagnozy, procesy konsultacji społecznych czy wręcz wdrażamy innowacyjne narzędzia do współpracy. 

Sektor 3 - strefa rozwoju organizacji

Nie tylko z samorządem należy pracować też indywidualnie. Równie istotna jest praca nad rozwojem organizacji. Czego oczekujemy? że uda nam się wprowadzić zmiany w sposobie myślenia w przypadku postaw roszczeniowych oraz profesjonalizacji, poszerzania skali i zwiększania funduszy na działania organizacji pozarządowych. Szkolimy, doradadzamy, czasem rozdajemy prezenty, a nawet fundusze.